Welkom

 

Welkom op de website www.pknkloetinge.nl. De site van: De Protestantse gemeente te Kloetinge.

Wie zijn wij.

Via deze website kunt u eenvoudig uitvinden waar we in geloven en hoe wij als kerk vandaag in de wereld staan. Zo kunt u uitgebreid lezen over onze drijfveren, maar kunt u ook meegenieten van recente diensten of activiteiten binnen de gemeente.

We willen graag laten zien wie we zijn, wat we doen, onze geloofsgemeenschap en activiteiten met u delen en u uitnodigen om het zelf te ervaren.

Wij zijn een kerk met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. We delen één passie: de liefde en genade van God. We zouden het leuk vinden u te mogen ontmoeten in onze kerk.

Iedereen is welkom. Wat uw leeftijd, afkomst of levenswandel tot nu toe ook is, we geloven dat u er toe doet voor God en voor ons. Ons verlangen is dat onze kerk een plek is waar u dat ervaart. Een plek die u thuis kunt noemen.

Waar vindt u de wekelijkse Nieuwsbrief? Die is te vinden onder het kopje Nieuws en klik daarna op de gezochte Nieuwsbrief of rechts op de welkom pagina in de lijst Activiteiten. Met cursor klikken op  de komende Eredienst. Op de pagina die dan zichtbaar wordt, klikken op Nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat ook de liturgie vermeld.

Kerkomroep meeluisteren of kijken dat kan via kerkomroep.nl viaVan s
lofbalk tot adventsbalk

In 2008, tijdens de laatste restauratie, is een oude slofbalk van het Noorderkoor gered uit de afvalcontainer. In samenspraak met ds. Neven heeft de vinder er , in het ambachtscentrum, een echte adventskaarsendrager van gemaakt.  Dit oude stuk eikenhout uit de 14e eeuw heeft 6 eeuwen, als horizontale balk op de muur, het dak gedragen. Voorzien van beschermende glazen kaarshouders is het in 2008 in gebruik genomen en brandt sindsdien tijdens de advent en de kerstdiensten. Daarom staat op de balk vermeld: “ Eerst droeg ik het dak en nu het licht: advent. Noorderkoor 14e eeuw- restauratie 2008”

Willem van Wijngaarden


Rond de kerst

Kerstnachtdienst  op 24 december.

Hieraan  zal de Brassband Excelsior muzikale medewerking verlenen

De dienst begint om 22.00 uur. We lezen het kerstevangelie en zingen oude en nieuwe kerstliederen.

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten, en wordt er traditiegetrouw glühwein en warme chocolademelk geschonken. Voorganger is ds. Janneke Herweijer en de organist is Joël Boone.

Op kerstmorgen om 10.00 uur is er een dienst voor jong en oud, waaraan de cantorij muzikale medewerking verleent. Ook Cynthia van den Heuvel( klarinet) en Gijs van de Westerlaken ( Euphonium) zullen muzikale medewerking verlenen. Er is kindernevendienst en in de dienst is er een verhaal voor de kinderen. Voorganger is ds. Janneke Herweijer en organist is Niels Eversdijk.


Bijbelgesprekskring

Dit seizoen zullen we aan de hand van het boekje “Eten met Jezus, Bijbelstudies over maaltijden in Lucas” in gesprek gaan. Samen eten was voor Jezus belangrijk. Door met hem te eten veranderden mensen. Door de boeiende gesprekken die aan tafel ontstonden werd iets duidelijk van de wereld die Jezus voor ogen stond: het Koninkrijk van God.  We lezen gedeelten waarin het gaat om tafelmanieren en hygiëneregels, over een liefdadigheidsdiner en de laatste maaltijd. Steeds zal ook de link met ons eigen leven aan de orde zijn.

Data: 28 september, 19 oktober, 23 november, 11 januari,15 februari en 15 maart. Tijd: 19.30 uur, in het Geerteshuis. Opgeven kan bij ds. Janneke Herweijer ( 0647410756) of via de mail: .