Welkom

Welkom op de website www.pknkloetinge.nl. De site van: De Protestantse gemeente te Kloetinge.

Wie zijn wij.

Via deze website kunt u eenvoudig uitvinden waar we in geloven en hoe wij als kerk vandaag in de wereld staan. Zo kunt u uitgebreid lezen over onze drijfveren, maar kunt u ook meegenieten van recente diensten of activiteiten binnen de gemeente.

We willen graag laten zien wie we zijn, wat we doen, onze geloofsgemeenschap en activiteiten met u delen en u uitnodigen om het zelf te ervaren.

Wij zijn een kerk met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. We delen één passie: de liefde en genade van God. We zouden het leuk vinden u te mogen ontmoeten in onze kerk.

Iedereen is welkom. Wat uw leeftijd, afkomst of levenswandel tot nu toe ook is, we geloven dat u er toe doet voor God en voor ons. Ons verlangen is dat onze kerk een plek is waar u dat ervaart. Een plek die u thuis kunt noemen.

Waar vindt u de wekelijkse Nieuwsbrief? Die is te vinden onder het kopje Nieuws en klik daarna op de gezochte Nieuwsbrief of rechts op de welkom pagina in de lijst Activiteiten. Met cursor klikken op  de komende Eredienst. Op de pagina die dan zichtbaar wordt, klikken op Nieuwsbrief.

 


IMG_4616.jpeg

Startzondag

Op zondag 19 september bent u van harte welkom op de startzondag! Het thema is ‘ ontmoeten’. Verrassend genoeg zullen we niet alleen elkaar, maar ook verschillende Bijbelse personen ontmoeten. Muzikale medewerking wordt verleend door leden van de brassband Excelsior en leden van de cantorij.

Na de dienst is er koffiedrinken, een ontmoetingscafé en daarna een lunch. Ook is er gelegenheid voor jong en oud om spelletjes te doen, en een workshop mozaïeken voor de liefhebber. Opgave is niet nodig. Rond 13.00 uur is de startzondag af gelopen


Aan de leden van de Geerteskerk Kloetinge Adventkoffie in Kloetinge

In de vier weken van Advent willen we mensen van binnen en buiten de Geerteskerk in de gelegenheid stellen om met elkaar koffie te drinken. Doel van de bijeenkomsten is ontmoeting. Deelname staat open voor iedereen die in Kloetinge of Goes woont.

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen mee te doen hebben we per week verschillende dagdelen gepland, en ook steeds een bijeenkomst op de ochtend en een avondbijeenkomst.
Het idee is bovendien dat tijdens de avond-bijeenkomsten naast ontmoeting een thema besproken kan worden dat te maken heeft met Advent.

Maandagochtend Donderdagavond

Dinsdagochtend Woensdagavond

Dinsdagavond Donderdagochtend

Maandagavond Woensdagochtend

29 november 2021 02 december 2021

07 december 2021 08 december 2021

14 december 2021 16 december 2021

20 december 2021 22 december 2021

10.00-11.30 uur 19.30-21.00 uur

10.00-11.30 uur 19.30-11.30 uur

19.30-11.30 uur 10.00-11.30 uur

19.30-11.30 uur 10.00-11.30 uur

Voordat we het verder gaan organiseren
hebben we natuurlijk gastheren en/of gastvrouwen nodig die namens onze gemeente een groepje koffiedrinkers thuis willen ontvangen.
Woont u in Kloetinge of Goes en vindt u het leuk om gastheer of gastvrouw te zijn, meldt u zich dan voor 17 oktober 2021 aan door een mail te sturen aan

Geeft u daarbij duidelijk aan op welke datum (of data, meerdere keren mag natuurlijk ook) u gasten kunt ontvangen, en hoeveel mensen u maximaal kunt ontvangen.

Na 17 oktober gaan we dan starten met het uitnodigen van mogelijke koffiedrinkers. De aanmelding en indeling zal verlopen via een centraal mailadres, waarbij u op enig moment te horen krijgt wie u kunt verwachten, en de koffiedrinker bericht krijgt waar hij of zij wordt verwacht.

We hopen op uw enthousiaste deelname! Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar of bel Rian Duininck 06-54715551, Peter Eversdijk 06- 21969066, Marja Buijsrogge 06-10107866 of Janneke Herweijer 06-47410756.

en mensen zich als deelnemer kunnen opgeven

page1image37179904 page1image37179712