Welkom

Welkom op de website www.pknkloetinge.nl. De site van: De Protestantse gemeente te Kloetinge.

Belastingaangifte 2020.
De belastingdienst heeft voor het jaar 2020 de ANBI instelling als speerpunt bij de controle. Op het moment dat u bijdragen aan de kerk (ANBI instelling) als aftrekpost wilt opvoeren, dient u het landelijk ANBI-nummer: 813612809 in te vullen en niet het ANBI-nummer van de Geerteskerk zoals vermeld op de pagina ANBI regeling en RSIN-nummer op deze website. Voor de Geerteskerk een groepsschikking  tot stand is gekomen.

Mededeling van de kerkenraad.
De kerkenraad heeft op 6 april besloten om de deuren van de kerk weervoorzichtig te openen. Op zondag 2 mei worden weer 30 kerkgangers toegelatenin de kerk. Voor deze zondag zullen de mensen worden uitgenodigd, die dediensten niet digitaal kunnen meekijken en luisteren. Voor zondag 9 mei kunt uzich vooraf aanmelden  bij dhr. Piet Nieuwenhuize (van het Geerteshuis zal geen gebruik gemaakt worden)emailadres:

Het hoogste lied
Vanwege de coronamaatregelen gaat de opening van de tentoonstelling “Het hoogste lied”van
de pioniersplek “Hart&Ziel” op zondag 25 april niet door. Deze is uitgesteld.
Nadere berichten volgen zo spoedig mogelijk.

Inloopochtend.
Inloopochtend op de eerste maandag van de maand. Dit kan nog niet. We wachten op nieuwe regels van het RIVM die ons de ruimte geven om ook hiermee weer te beginnen.

Wie zijn wij.
Via deze website kunt u eenvoudig uitvinden waar we in geloven en hoe wij als kerk vandaag in de wereld staan. Zo kunt u uitgebreid lezen over onze drijfveren, maar kunt u ook meegenieten van recente diensten of activiteiten binnen de gemeente.

We willen graag laten zien wie we zijn, wat we doen, onze geloofsgemeenschap en activiteiten met u delen en u uitnodigen om het zelf te ervaren.

Wij zijn een kerk met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. We delen één passie: de liefde en genade van God. We zouden het leuk vinden u te mogen ontmoeten in onze kerk.

Iedereen is welkom. Wat uw leeftijd, afkomst of levenswandel tot nu toe ook is, we geloven dat u er toe doet voor God en voor ons. Ons verlangen is dat onze kerk een plek is waar u dat ervaart. Een plek die u thuis kunt noemen.

Waar vindt u de wekelijkse Nieuwsbrief? Die is te vinden onder het kopje Nieuws en klik daarna op de gezochte Nieuwsbrief of rechts op de welkom pagina in de lijst Activiteiten. Met cursor klikken op  de komende Eredienst. Op de pagina die dan zichtbaar wordt, klikken op Nieuwsbrief.