Kerkrentmeesters

Van de kerkrentmeesters:
Het College van Kerkrentmeesters (CvK0  bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters, die als ambtsdrager deel uit maken van de kerkenraad en kerkrentmeesters, die alleen deel uit maken van het CvK.
Het CvK beheert alle materiele zaken van de kerkelijke gemeente.
Zowel de uitgaven en de inkomsten.
De inkomsten bestaan uit collectes, kerkbalans, akties, verhuur van het kerkgebouw en pachtopbrengsten van landerijen en volkstuinen, die de kerk in bezit heeft.
De uitgaven bestaan vooral uit: onderhoud en exloitatie van het monumentale kerkgebouw inclusief het orgel en inventaris en het Geerteshuis.
Ook de kerkentuin en de audio-visuele installatie hoort hierbij.
De personele organisatie, zoals predikant, organisten en koster worden door het CvK verzorgd.
 

Collecten & giften:
Collecten in de kerk:
08.01- 19.02: € 1020,15.
 
Collecten via Appostel:
15.01   € 12,00
24.01   € 24,00
29.01   € 552,00 (500 Kerkbalans)
05.02   € 28,00
12.02   € 20,00
19.02   € 54,00
 
Collecten via Geerteskerk app: 227,- + 20,- + 557,24 + 125,- + 25,-.
 
Via mevr. v.d. Velden: 20 euro voor Hart&Ziel.
Via ds Herweijer: 50 euro van de fam. de W.
Van mevr. B.: 25 euro voor Clarahofje.
Van Stichting De Vijf Cappelarijen: 1000 euro.
 
Mededelingen uit onze vergadering:
-       Het CvK heeft besloten om, op basis van diverse offertes, een luik te laten aanbrengen in het dak van het koor. Dit zal zijn aan de noordzijde bij de Noorderkoor. Het doel is met name het deel tussen koor en Noorderkoor goed te kunnen inspecteren en onderhouden. De kosten zijn niet gering: € 10000,-.
-       Verder kwamen veel lopende zaken aan de orde: energiecrisis, inrichting kerk, onderhoud orgel, aankoop landbouwgrond, pachtzaken, etc.

 
Namens het CvK, Niek Walhout.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.