Geldelijke bijdragen

Tijdens de kerkdiensten wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerkvoogdij (eredienst en pastoraat). Er is een uitgangscollecte die meestal bestemd is voor het kerkgebouw (Vier keer per jaar is er een uitgangscollecte voor het zendingswerk van Kerkinactie). Bij de uitgang van de kerk hangen collectebussen voor de zending.

Actie Kerkbalans 2023
Inmiddels ligt de actie al weer enkele weken achter ons. Toch goed om nog te melden dat het toegezegde bedrag € 75000,- is. In 2022 is uiteindelijk ruim € 71000,- binnen gekomen.
 
Verjaardagfonds.
In 2022 was de opbrengst € 2715,50. Een prachtig bedrag. Wij willen alle vrijwilligers en natuurlijk Gerda Postma van harte danken voor hun inzet!
 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.