Terugblik op eerste twee jaar in Kloetinge, gehouden op de gemeenteavond in juni 2022

Terugblik op eerste twee jaar in Kloetinge, gehouden op de gemeenteavond in juni 2022
 
Kennismaken in een nieuwe gemeente, hoe doe je dat, wanneer alles op afstand moet gebeuren? Wanneer ontmoetingen in groepen worden ontraden en er geen koffiedrinken is na de dienst. Een collega omschreef het beginnen in een nieuwe gemeente als varen in de mist met een bemanning die je nog niet goed kent. Het was vooral de bemanning, die ik in die eerste wintermaanden heb leren kennen. Het is bijna twee jaar geleden dat ik werd voorgesteld op een gemeenteavond in juni in 3 ‘shifts’ aan de gemeente rond de Geerteskerk.
Het was toen al Coronatijd, maar we leefden nog in de verwachting dat op redelijk korte termijn, dit allemaal voorbij zou zijn.
Hoe heb ik dat gedaan?
-       Zoveel mogelijk heb ik individueel kennis gemaakt bij mensen thuis. Als leidraad heeft daarbij de lijst van medewerkers gediend in zo breed mogelijke zin. Van kerkenraadsleden tot lectoren, kosters, en kopieerders. Daarnaast hebben er ook lijsten gelegen in de kerk, waarop mensen konden intekenen en daar is ook dankbaar gebruik van gemaakt.
Natuurlijk zijn er – nog steeds- mensen, die wel betrokken zijn, en ik nog niet persoonlijk ken, dat blijkt steeds weer.
-       De diensten. Het was een aparte ervaring om dienst te doen in een lege kerk.  Des te meer omdat ik de gemeente niet kende. In plaats van dat er meer mocht, kon er steeds minder. Minder kerkgangers, niet zingen, zelfs geen zangers. Maar het ging door, elke week weer, met een klein groepje mensen, dat er voor bleven gáán. Het heeft me steeds weer bemoedigd: de positieve feedback, die ik kreeg. De Paascyclus en de diensten rond kerst konden toch door gaan, weliswaar op een andere manier. In die tijd was voor mij het beeld van de wachter, uit Jesaja, die op zijn post blijft, leidend.
-        In de afgelopen tijd waren er ook
positieve berichten: er waren ook twee doopdiensten, en twee mensen, die belijdenis hebben gedaan. Verschillende keren werden er ambtsdragers bevestigd en namen anderen afscheid.
-       Daarnaast waren er
ontwikkelingen binnen de kerkenraad, het plotselinge overlijden van Sjouke Postma en de ziekte en later overlijden van Jaap Hulstein. Verdrietige gebeurtenissen, in de eerste plaats voor de familie, maar ook voor de kerkenraad en de gemeente. Hoewel het goed is opgepakt, en er mensen op zijn gestaan en zich beschikbaar hebben gesteld, is dit een groot verlies. Als ik iets positiefs van Kloetinge moet noemen dan is het wel dit: de bereidheid van mensen om zich in te zetten voor de gemeente. Dit getuigt ook van de veerkracht van mensen.
-        Het afgelopen winterseizoen bleek het wel mogelijk om een Bijbelkring op te zetten. Met een lange winterstop, weliswaar, maar toch. Twaalf deelnemers gaven zich op en een gemêleerd gezelschap van oud tot jong boog zich over “vreemde en bizarre Bijbelverhalen”aan de hand van een boekje van Piet Schelling. Het waren vaak boeiende gesprekken.
 Daarnaast hebben we recent twee mooie avonden gehad over het werk van Bonhoeffer, een lezing over zijn leven en een andere avond waarop we gedichten hebben gelezen.
-       Pastoraat. Zeker het eerste jaar waren veel bezoeken kennismakingsbezoeken. Pastoraat beperkt zich vaak tot situaties ‘waarin er iets aan de hand is'. Zomaar even bij iemand langs gaan zit er vaak niet in.
-       Naast mijn 60 % aanstelling ook 4 uur gekregen voor de pioniersplek
‘Hart & Ziel’. Vanuit de pioniersplek worden er activiteiten georganiseerd waar ik ook bij betrokken ben. Het plan rond het project “Hooglied”was er al voor de Coronatijd. Maar ook nieuwe activiteiten als de meditatieve wandeling, het project koken in Kloetinge, het adventsproject, de lezingen van het afgelopen najaar, ben ik bij betrokken geraakt.
-       De zomer van 2021 was een tijd waren er veel meer mogelijk was, met een startdienst en slotdienst. In die tijd heb ik de gemeente beter leren kennen. Thema’s waren “thuiskomen” en “ontmoeten”.
 
Inmiddels is de mist op getrokken. Sinds een paar maanden mag weer ‘alles’. En nu de mist optrekt, wordt ook het landschap zichtbaar. En ook de uitdagingen waar we- waar ik- voor sta. In twee jaar tijd is de tijd door getikt en zijn er nu ook mensen die zeggen: voor mij komt nu toch echt de tijd om te stoppen. De vraag komt op: hoe verder? De vraag naar nieuw beleid.
-       De tijd tikt door. En dat betekent dat ook de nascholingsverplichtingen weer om de hoek komen kijken. In maart ben ik begonnen aan drie startmodules van de opleiding “Kerk naar buiten”. Heel boeiend en leerzaam omdat daarin nieuwe inzichten over ‘gemeente-zijn’ naar voren komen. Wil je als gemeente naar buiten treden, of richt je je juist op de mensen, die al betrokken zijn? En als je dat wilt, hoe pak je dat dan aan? I
Ik beleef het werken in de gemeente van Kloetinge als heel positief. Werken in een warme en betrokken gemeenschap, met een grote veerkracht en betrokkenheid.
 
 
 
 
 
 
 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.