Nieuwsbrief Kerkenraad

Van de Kerkmeesters

Open Monumentendag 2021

Zaterdag 11 september is het weer Open Monumentendag. De kerk is tussen 10:00 en 16:00 geopend. Natuurlijk zijn er kerkgidsen aanwezig en is de tentoonstelling Het mooiste liednog te bezichtigen. Inmiddels is het traditie dat wij koffie met gebak verkopen. Wie wil er bakken voor de kerk? Opgeven bij Els Robbeson.

Amnestybrieven

Onder de toren liggen 3 Amnestybrieven klaar om een bericht op te schrijven. Maandelijks worden hier 3 nieuwe brieven neergelegd. www.amnesty.nl