Nieuwsbrieven

Aktie Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Mededeling van de predikant.

Beste allemaal,
Sinds vorige week is het zingen in de kerk niet meer mogelijk en met ingang van zaterdag wordt er ook een avondklok ingesteld, en op dit moment is het onderlinge contact nog meer ingeperkt.
Gelukkig kunnen de diensten via de livestream met beeld (!) en geluid uitgezonden worden.
Zoekend naar wegen om toch meer met elkaar verbonden te blijven, wil ik jullie vragen om gebedsintenties naar mij te mailen, als je die hebt. Dan neem ik ze mee in de voorbeden a.s. zondag. Wel graag opsturen voor morgenmiddag 3 uur.
Met hartelijke groet en sterkte in deze weerbarstige tijd,
Janneke

Mededeling van de Classis Delta

Dinsdagavond en gisteren is in meerdere gremia van onze kerk de situatie besproken. Uitkomst daarvan zijn een aantal dingen.

  1. Een dringend advies om alle vormen van zang op te schorten. Dit advies geldt vooralsnog voor de komende vier zondagen tot en met 7 februari en alle andere te houden vieringen/ kerkdiensten zolang de lockdown duurt. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt ontraden.

Voor het bericht van het moderamen van de generale synode hierover zie de volgende link: https://protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengdelockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/ Zoals u kunt lezen is het nadere advies van de landelijke werkgroep ‘Zingen in de kerk’ in combinatie met de dreiging van de Britse variant (een nog grotere besmettelijkheid) een belangrijke grond hiervoor.

De gebeurtenissen in de Protestantse gemeenten te Biddinghuizen en Julianadorp in de afgelopen weken spelen ook een rol. Daarbij heeft onderzoek naar de achtergrond daarvan inmiddels uitgewezen dat het zingen in groepjes hoogst waarschijnlijk het verspreidingsmoment is geweest.

Het dringende advies van december om alle diensten online te houden herhaal ik nog eens. Ook dan geldt dit nadere advies om alle vormen van zang op te schorten. De bijeenkomsten in Biddinghuizen en Julianadorp waren overigens (opnames van) onlinediensten.

Het is een hard gelag dat, naast alle maatregelen die er al waren, nu ook de beperkte vorm van zang geheel gestopt dient te worden de komende weken. We zijn er echter van overtuigd dat dit dringende maar pijnlijke advies noodzakelijk is op dit moment.

Mededeling van de kerkenraad.
De kerkenraad heeft besloten de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN en de Classis Delta op te volgen. Dat betekent dat de diensten alleen online zijn te volgen met beeld en geluid. Dus geen gemeenteleden in de Geerteskerk en Het Geerteshuis, alleen de vaste staf nodig om de uitvoering van de onlinediensten mogelijk te maken.

Hier kunt u de Nieuwsbrieven terugvinden.

Kindernevendienst – Vissen

werkbladen 24 januari 2021

Nieuwsbrief zondag 24 januari 2021

werkbladen 17 januari 2021

Nieuwsbrief zondag 17 januari 2021

werkbladen 10 jan 21

Nieuwsbrief zondag 10 januari 2021

Nieuwsbrief zondag 3 januari 2021

Nieuwsbrief zondag 27 december 2020

Nieuwsbrief zondag 20 december 2020

Nieuwsbrief zondag 13 december 2020

Nieuwsbrief zondag 6 december 2020