Kerkrentmeesters

Van de kerkrentmeesters:

Collecten & giften:

Giften:

300 euro via familie K voor diaconie, kerkrentmeesters en onderhoud kerk.

100 euro via Musica Cordis

20 euro algemeen n.a.v. attenties kerstdagen

200 euro algemeen n.a.v. begrafenis mevr. B.

37,50 euro algemeen van fam. B.

100 euro algemeen via ds Brand

300 euro algemeen via ds Brand (Mevr. Van W. – P.)

40 euro algemeen via ds Brand

50 euro algemeen (fam. S.)

10 euro Bloemenfonds

25 euro Bloemenfonds

6 euro t.b.v. diaconie

20 euro gift diaconie via ds Brand (fam van K.)

Collecten:

02.05​      118,75

09.05​      114,25

13.05​        57,50

16.05​        65,50

23.05​       183.75

30.05​        84,50

06.06​       112,75

13.06​        84,10

20.06​      147,25

27.06​      104,75

04.07​      160,75

11.07​        81,00

18.07​      118,50

25.07​       82,20

01.08​      108,25

08.08​      109,00

15.08​      163,00

Via APPOSTEL (vanaf 1 juli)

07.07​      16,00

14.07​      10,00

21.07​      34,00

28.07​      25,00

04.08​     22,00

11.08​      17,50

Namens het CvK, Niek Walhout.