Kerkrentmeesters

Collecten & giften:

Collecten tijdens kerkdiensten:

27.03   153,50

03.04   188.86

10.04   146.60

17.04   317.05

24.04   102.10

01.05   162.30

 

Via APPOSTEL

30.03   Collecte 5,00

30.03   Verjaardagsfonds 15,00

06.04   Collecten 30,00

13.04   Collecten 20,00

17.04   Collecten 37,50

20.04   Collecten 37,50

26.04   Verjaardagfonds 20,00

26.04   Collecten 46,00

04.05   Collecten 58,00

 

Verjaardagfonds.           

De opbrengst van 2021 is € 2986,93. Een prachtig bedrag. Iedereen heel hartelijk dank voor de bijdragen. Het bedrag komt ten goede aan de kastenwand in de consistorie en nieuwe gordijnen bij de entree. Het zou ook heel goed kunnen dat we gelijk doorpakken en proberen de entree op een andere manier tochtvrij te krijgen.

 

Koningsdag

Iedereen heeft kunnen ervaren dag dit jaar weer een ouderwets drukke Koningsdag was. De opbrengst was er dan ook naar: € 1881,00. Een prachtig bedrag! Ik wil hier namens het CvK iedereen hartelijk bedanken die dit evenement weer heeft mogelijk gemaakt. Net na Koningsdag zijn er 32 kratten geleverd voor de boeken. Op deze manier kunnen we de boeken beter en handzamer opslaan.

 

De tuin.

Inmiddels zijn de laantjes weer gesnoeid onder leiding van Cees de Vrieze. Wij willen hem en iedereen die hem geholpen heeft hartelijk danken. Karelse Boombeheer uit ’s-Heer Arendskerke zal de oude bomen in de tuin onder handen gaan nemen.

 

Namens het CvK, Niek Walhout.

 

Restauratie toren.

Eind maart gaan de voorbereidingen beginnen voor de restauratie van de toren. Daarvoor moet de ruimte onder de toren vrij gemaakt worden. Begin maart zijn wij gestart met het vrijmaken. Eerst is het trancept aan de zuidzijde leeggemaakt. De grote bank staat in het grote koor tegen de muur van de consistorie; een kleinere bank staat in de stiltehoek.

In het trancept staat nu ons podium; daarnaast komen de boeken te staan voor Koningsdag.

Het is de bedoeling om het trancept tijdelijk af te sluiten, bv met de eerder gebruikte decorstukken van de kindernevendienst. De restauratie zal zeker dit hele jaar duren.

 

Uit de vergadering:

Iedereen heeft al kunnen zien dat er een nieuwe koster rondloopt, namelijk Martin Bijkerk. Wij zijn heel blij dat hij (en Gerda) dit willen doen. Volgens ons tot ieders tevredenheid.

De torenzaken zijn doorgenomen.

De Actie Kerkbalans is doorgenomen. Wij zijn zeer tevreden met de opbrengst en vooral de respons en de respons nadien. We zijn het stadium bereikt dat iedere wijk uit ongeveer 10 adressen bestaat. Dat maakt het werk zeker een stuk beter uit te voeren. Met resultaat!

Rondom het onderzoek naar de staat van het orgel valt helaas zeer weinig te melden. Wij zijn hierover zeer teleurgesteld, maar kunnen alleen maar geduldig afwachten. Inmiddels is weer een jaar subsidie voorbij!

De lindelaantjes zullen weer gesnoeid worden. Daarnaast gaan we ook de grote bomen in de tuin onder handen laten nemen. Na de laatste storm vonden we dit wel nodig.

 

Namens het CvK, Niek Walhout.