Kerkrentmeesters

Van de kerkrentmeesters:

Collecten & giften:

Collecten:

03.10​   62,05

24.10​    31,75

31.10​   114,90

07.11​     82,45

14.11​      82,10

21.11​     153,00

28.1.      181,90

Giften:

Via ds Brand​​       20,00

Via ds Brand​​      150,00

Monumentendag​   197,00

Kerk Open    2021​    562.27

Huwelijk 10.09.        180,70

Via APPOSTEL

t/m 30 november: 203,50

Actie Kerkbalans 2022.

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Ook de Protestantse Gemeente te Kloetinge. Ruim 40 vrijwilligers zamelen geld in voor onze kerk. De jaarlijkse Actie Kerkbalans is van vitaal belang voor onze gemeente: ruim 50% van de inkomsten komt uit deze actie. Het geld is bedoeld voor ons mooie kerkgebouw en het orgel, beiden rijksmonument! Daar zijn we trots op, maar dat geeft ook grote verantwoordelijkheden. Wij mogen ervoor zorgen dat het gebouw ‘in goede gezondheid’ doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Voor jaarlijks onderhoud en het sparen voor de grote restauraties is veel geld nodig.

Daarnaast willen wij met een predikant en vele vrijwilligers onze gemeente voortzetten. Ons doel is dit zolang mogelijk te kunnen doen, met professioneel pastoraat en een wekelijkse eredienst.

Voor dit alles en nog zoveel meer, denk even aan Hart & Ziel, is uw bijdrage noodzakelijk.

Mogen wij op u rekenen!

Jaap Huissen

Onlangs heeft Jaap aangegeven te willen stoppen met het kosterschap. Na vele jaren zet hij een punt achter dit werk. Op deze plaats willen wij Jaap alvast hartelijk bedanken voor zijn inzet, kennis en betrokkenheid met de kerk en haar roeping. In de eerste dienst van januari willen wij in de dienst afscheid nemen van Jaap. Stiekem hopen we dan ook de naam van een opvolger te kunnen noemen.

Namens het CvK, Niek Walhout.