Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

U heeft het in de Bevenlandse Bode kunnen lezen over de prachtige beuk in onze kerktuin. Dankbaar zijn we dat ook de gemeente Goes een subsidie geeft (een kwart van de kosten) voor het behoud van deze mooie reus. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet in de behandeling van de boom. Kosten van de behandeling zijn € 1050,- euro. We verwachten volgend jaar dat het resultaat van de behandeling zichtbaar zal zijn. Ook gaan we, naast dat we korte lijnen hadden per mail en telefoon, ook onze vergaderingen hervatten. We gaan proberen het in het nog niet normale het normale weer door te zetten. Maar ondanks dat de deuren van de kerk gesloten waren stond het niet stil en kijken we vooruit naar protocollen en mogelijkheden tot gebruik en verhuur van de kerk. Dit doen we in alle zorgvuldigheid.
Vanaf 1 juni is dan ook weer Kerk Open gestart. U kunt de kerk bezoeken voor een kaarsje een stil moment of ons prachtige gebouw bewonderen. De gidsen zullen uw vragen beantwoorden maar ook hier gelden de RIVM-regels. Deze zullen duidelijk bij de ingang van de kerk staan vermeld. Open op woensdag en zaterdag middag. U bent van harte welkom.
We zijn ook erg blij te kunnen melden dat het verjaardag fonds overgedragen gaat worden van Annelies Almekinders naar Gerda Postma, dank je wel beiden.
Ab Lokerse gaat een taak over nemen van onze scriba Sjouke Postma, het beheer van leden administratie. Zo komt er een betere verdeling van taken. Ook beide heren bedankt. Fijn dat we weer extra steunpilaren er zo bij hebben.

Na de mooie paasdienst en actie van de kinderen en jeugd kwamen er ook weer giften en gaven binnen. Onze grote dank hiervoor.

Giften en donaties.
Voor verjaardag fonds van Mevr. de K € 10,-
Voor paasontbijt door kinderen en jeugd van Mevr. de K   € 25,- ,, van Mevr. B € 25,-, van Mevr. v. I. € 25,-, van Fam. B. € 25,-, van Mevr. P. € 20,-, van Mevr. V. € 10,-.
Conform wens van onze vader, de Heer Allewijn € 1000,-
Zonder vermelding € 960, –
Voor diaconie € 30,-
Onderhoud kerk € 25,-
Voor paasdienst   € 50,- Fam. W.   Collecte € 10,-
Hartelijk dank en hopelijk in goede gezondheid kunnen we elkaar snel ontmoeten.
Warme groeten namens,
College van Kerkrentmeesters,
Els Robbeson

 

 

Wij wensen u allen veel gezondheid.

Groeten,  namens het College van Kerkrentmeesters

Elske Robbeson.