Kerkrentmeesters

Giften en collecten:

€ 20,00 voor het verjaardagfonds van mevr. V/d R.

€ 10,00 idem, via diaconie.

€ 37,50 collectebonnen van fam. B. uit Kloetinge.

Appostel: in januari: € 597,50 en in februari € 176,00.

Nieuw lid.

Bij de vergadering van 23 februari j.l. was Piet Nieuwenhuijze voor het eerst aanwezig als nieuw lid van ons college. Piet wordt geen ouderling (dus geen lid van de Kerkenraad), maar wel lid van ons college (dus: kerkrentmeester). Hij gaat de plaats van Els overnemen, die jeugdouderling wordt. Ab Lokerse wordt secretaris van ons college; Willem Jan Duininck blijft voorzitter.

Uit de vergaderingen van februari en maart:

In deze vergadering hebben wij afscheid genomen van Els Robbeson. Zij was vier jaar lid van ons college en gaat nu verder als jeugdouderling. Onze voorzitter heeft haar hier en in de afscheidsdienst uitgebreid bedankt voor haar inzet en energie.

De Paascollecte zal dit jaar door het college verspreid worden op basis van een zelf vastgestelde lijst van leden.

De app Appostel is nu verder uitgebreid met de rekeningnummers van de diaconie en cvk voor collecten, giften en collectebonnen.

Met het geld van het verjaardagfonds gaan we een kastenwand bouwen in de consistorie. Het is de bedoeling om hiervoor de hele noordwand van de consistorie te gebruiken. De bedoeling is dat de vaak gebruikte voorwerpen in deze kasten een plaats gaan krijgen en dat de zolder gebruikt gaat worden voor incidenteel gebruikte voorwerpen. Er komt ruimte voor diaconie, keuken, kosters, kerk-open, jeugd en cantorij. We zitten nu in de fase van aanbesteding. Op de volgende vergadering hopen wij een tekening te hebben.

Inmiddels is de schoonmaak en het snoeiwerk achter de rug. Op deze vergadering hadden we hiertoe besloten.

Eind maart hadden wij een vergadering kort na het overlijden van Sjouke. In deze vergadering kwam zijn werk vooral aan de orde. Ab Lokerse zal de ledenadministratie overnemen. Inmiddels is ook een nieuwe webmaster gevonden. Verder ging het in deze vergadering over de mogelijke aankoop van grond, het wijzigen van het beleidsplan en de verdeling van taken over de leden van het college.

Familie Almekinders:

Na bijna 12 jaar lid te zijn geweest van de gemeente van de Geerteskerk, staat onze verhuizing naar Oost-Souburg  gepland op 6 april aanstaande.

Annelies en ondergetekende hebben ons altijd thuis  gevoeld  in deze gemeente.

Wij zullen alle zusters en broeders na al die jaren erg gaan missen, het gaf ons immers altijd een gevoel van thuiskomen als we elkaar op zon- en feestdagen, en tijdens werkzaamheden in en rondom de kerk, weer mochten ontmoeten. 

Ikzelf blijf voor Kerk Open  beschikbaar en ben blij dat ik dit nog kan blijven doen.

Helaas kunnen wij door de omstandigheden vanwege de heersende coronamaatregelen elkaar niet persoonlijk ontmoeten en iedereen bedanken voor al die goede jaren, die we met elkaar mochten beleven.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en Gods zegen.

Met vriendelijke groet,

Theo en Annelies Almekinders

Valkhof 6, 4388ME Oost-Souburg

Tel: 0118-578611

Email: brienzzld@gmail.com

Namens het CvK, Niek Walhout.