Kerkrentmeesters

Normaal zou hieronder een lijst van giften en opbrengsten van collectes zijn vermeld.
Maar vanwege het feit dat er in deze tijd geen kerkdiensten waren is er ook geen opbrengst.

Het college van kerkrentmeesters houdt geen vergaderingen, maar er vindt regelmatig overleg plaats via internet of telefoon.
Niet urgente zaken worden weer opgepakt als het normale leven weer zijn gang gaat vinden.

Zoals u wellicht al had gezien of gehoord is de beeldbepalende beuk in de kerktuin aan de zijde van het Marktveld ziek.
Om deze prachtige reus te behouden zijn er stappen ondernomen.  Zodra hiervan resultaten bekend zijn zullen we dat melden.

Vanzelfsprekend past hierbij nog een woord van dank voor de inmiddels oud-voorzitter van ons college Theo Almekinders voor zijn jarenlange inzet voor onze Geerteskerk en zijn gemeenteleden.
Het zal moeilijk zijn om alle taken, die hij op zich nam, met dezelfde toewijding over te nemen.

Theo, dank je wel.
Alle goeds gewenst, samen met Annelies, in je nieuwe gemeente.

Wij wensen u allen veel gezondheid.

Groeten,  namens het College van Kerkrentmeesters

Elske Robbeson.