In Memoriam

 Wij gedenken:

Op zaterdag 20 maart is na een kort ziekbed Johannes Van Stel uit de Schakel overleden. Hij is 81 jaar geworden. Dhr. van Stel laat een vrouw, twee kinderen en kleinkinderen na. De familie van Stel woonde lang aan de Martinus Nijhofflaan.  Op vrijdag 26 maart heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

In memoriam: Sjouke Postma ( 1952-2021)

Op maandag 15 maart kwam onverwachts het bericht dat Sjouke Postma, onze scriba, ernstig ziek was. Na een paar dagen tussen hoop en vrees is hij op zaterdag 20 maart in het ziekenhuis gestorven. Sjouke is maar 68 jaar geworden.

Sjouke was als scriba op velerlei fronten actief: hij beheerde de website, lrp, naast de gebruikelijke scribaatstaken. Sjouke was geboren in Hoogezand-Sappemeer in een Gereformeerd gezin, trouwde al jong met Gerda. Samen woonden ze op verschillende plaatsen in binnen en buitenland: België, Duitsland, Hallum en tenslotte Kloetinge. Samen kregen ze één zoon: Theo, en twee kleinkinderen. Sjouke was beroepsmilitair en werd in zijn functie uitgezonden naar Bosnië, een periode die hem heeft getekend. 

Sjouke speelde graag orgel in de kerk tijdens de zondagse diensten in Duitsland en Hallum, en in Kloetinge tijdens open dagen, koningsdag en monumentendag. Zijn stijl werd gewaardeerd. Sjouke was zeer nauwkeurig in de werkzaamheden, die hij verrichtte. Sjouke had voor ieder een vriendelijk woord, en veel mensen in de gemeente kenden hem en waardeerden hem. Voor het vele werk, dat hij verricht heeft, ontving hij op zijn ziekbed nog een Koninklijke onderscheiding. Sjouke was niet iemand die te koop liep met zijn gevoelens, maar zijn geloof kwam vooral naar voren in hetgeen hij deed. Tijdens de gedachtenisdienst werd de tekst uit Psalm 43 gelezen: “Wentel uw weg op de Heer, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken”. De trouwtekst van Sjouke en Gerda, destijds gekozen met het oog op de spannende situaties waarin Sjouke als militair verkeerde. In deze dienst hebben we Sjouke herdacht in het vertrouwen dat Hij nu opgenomen is in Gods eeuwige barmhartigheid. We wensen Gerda, Theo en Linda, Nienke en Dex sterkte en Gods nabijheid toe. Als kerkenraad en gemeente zullen we Sjouke enorm missen.

Ds. Janneke Herweijer