De Emmaüsgroep

Emmaüsgroep weer begonnen

Vanaf maart hebben we in De Schakel vanwege de coronacrisis geen bijeenkomsten van de Emmaüsgroep kunnen houden, maar in september zijn we weer gestart. Nu helaas zonder de maaltijd vooraf, want we moeten afstand houden van elkaar. Wel kunnen we op gepaste afstand van elkaar aan de tafeltjes in de zaal zitten en met elkaar nadenken over het gespreksthema. En al mogen we niet zingen, we kunnen wel luisteren naar muziek. Zo proberen we voorlopig deze bijeenkomsten invulling te geven en elkaar weer te ontmoeten. Vanwege de ruimte in de zaal en het verkleinen van de kans op besmetting van buitenaf is de groep nu helaas nog beperkt tot bewoners van De Schakel.

De volgende bijeenkomsten staan gepland voor vrijdag 30 oktober en 27 november 2020 van 19.00 -20.00 uur.  

Ds. Rein Brand, ouderenpastor Protestantse Gemeente Kloetinge

Jarenlang werd op de laatste vrijdag van de maand in De Schakel een kerkdienst gehouden onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Kloetinge. De kerkenraad heeft gekozen voor een nieuwe opzet. Graag willen de band met de bezoekers van deze diensten behouden en ook nog versterken en bovendien een nieuw contact opbouwen met andere bewoners van De Schakel. We hopen ook dat mensen die in buurt van De Schakel wonen mee willen doen. De nieuwe opzet bestaat uit een gezamenlijke maaltijd (soep en broodjes), gevolgd door een Bijbellezing, uitleg daarbij, de mogelijkheid om te reageren door vragen te stellen of voorbeelden te geven van een toepassing van het Bijbelgedeelte. Er zal ook een muzikale bijdrage zijn door te luisteren naar pianospel of door samen te zingen. De cantorij van de Geerteskerk wil soms ook haar medewerking verlenen. Afhankelijk van het thema van de bijeenkomst kan ook een kunstafbeelding voor ons gesprek van betekenis zijn. We hopen dat deze bijeenkomsten prachtige en verrassende momenten van ontmoeting zullen worden. Een passende naam is dan ook om onszelf de Emmaüsgroep te noemen. De bijeenkomsten van de Emmaüsgroep zullen steeds zijn op de laatste vrijdagavond van de maand (in totaal 8 keer per jaar: januari, februari, maart, april, mei, september, oktober en november). De start is op vrijdag 25 januari 2019. We beginnen om 18.00 uur met de maaltijd. Het geheel zal duren tot uiterlijk 20.00 uur. U bent van harte welkom!
Rein Brand, ouderenpastor van de Geerteskerk