Predikant

Mededeling van de predikant.

Startzondag 19 september

Op zondag 19 september is het startzondag in de Geerteskerk. Het thema is “opnieuw ontmoeten”.  Het kan weer en het mag weer: fysiek elkaar ontmoeten! Centraal bij elke echte ontmoeting staat de vraag: wie ben jij, wie ben ik en wie zijn wij samen?

In de dienst zullen we verschillende Bijbelse figuren persoonlijk( nou ja, persoonlijk)  ontmoeten. Ze vertellen ieder hun eigen verhaal, en ook hun eigen geloofsverhaal. En in hoeverre herkennen wij onszelf daarin? Of juist niet? Blijven we trouw als Ruth, vechten we als Jakob, zijn we blij met Elizabeth, of verdrietig als Maria.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het ontmoetingscafé of bij de lunch. Ook  zijn er spelletje voor jong en oud en een workshop mozaïeken. Kortom volop de gelegenheid om na de vakantie en een lange coronatijd weer ‘gewoon’ bij te praten. Opgave is niet nodig.

 

In memoriam : Marjo ( Maaike) Doelman – van Engelen ( 1956-2021)

Op zaterdag 24 juli is Marjo Doelman na een lange periode van ziekte gestorven. Ze is slechts 65 jaar geworden.

Marjo  van Engelen is geboren in Gorinchem als oudste van vijf kinderen. Op 16-jarige leeftijd verliet ze het ouderlijk huis om te gaan werken in de zwakzinnigenzorg, zoals dat toen heette. Op belijdeniscatechisatie ontmoette ze Jan op belijdeniscatechisatie en ze trouwden twee jaar later. Na een aantal jaren werd dochter Suzanne geboren. Jan en zij waren in veel opzichten elkaars tegenpolen, die elkaar vaak aanvulden.

Marjo was een warm  en sociaal mens en in de kerk was vooral de gemeenschap voor haar belangrijk. Even een praatje maken en horen- of zien- hoe het met iemand is. Naar de diensten luisterde ze vooral met haar gevoel, meer dan dat ze een doorwrochte preek kon waarderen. De vraag naar het ‘waarom’ van haar ziekte had ze op een gegeven moment achter zich gelaten, omdat je daar toch geen antwoord op krijgt.

Marjo kon intens genieten van haar kleindochter Lisa en van Jesper, naar wiens geboorte ze  enorm  heeft uitgekeken,. Ze heeft hem slechts een paar maanden kunnen meemaken. Ook bij haar schoonmoeder was ze zeer betrokken. Bij wie ze met haar laatste krachten nog op bezoek ging. Ze moest daarvoor een flinke reis maken en dat vroeg veel van haar. Marjo was creatief, kon goed handwerken en haar oppaskinderen waren heel graag bij haar.

In de afscheidsdienst op 29 juli lazen we een gedeelte uit Psalm 139 ; “gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven”. Een tekst, die door Marjo zelf was uitgekozen, hoewel ze de toelichting niet meer heeft kunnen geven. Ook echtgenoot Jan en dochter Suzanne spraken mooie woorden ter nagedachtenis. Marjo laat onmiskenbaar een grote lege plaats achter  niet alleen in haar gezin, maar ook in de gemeente. In het vertrouwen dat ze nu geborgen is bij God, hebben we haar uit handen gegeven.

Ds. Janneke Herweijer

Overleden: Jan Kopmels ( 1936-2021)

Op woensdag 28 juli is toch nog vrij plotseling Jan Willem Kopmels overleden. Hij is bijna 85 jaar geworden. Jan was jarenlang koster in de Geerteskerk en een gewaardeerd lid van de cantorij. Hij was al lange tijd ziek en de laatste weken verbleef hij in verpleeghuis Ter Weel.  Op maandag 2 augustus heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaats gevonden. We wensen zijn vrouw Joke en hun kinderen veel sterkte toe bij dit verlies.

Ds. Janneke Herweijer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit Hart & Ziel

We waren als pioniers heel erg blij dat op zaterdag 12 juni de tentoonstelling “het mooiste lied’ eindelijk kon worden geopend. Het was een feestelijke middag. Jaap Hulstein had als oud-lid van de pioniersplek ‘Hart& Ziel” de eer om één van de beelden van Frieda Overbeeke te onthullen. Daarna was er een concert Mariëtte Everse en haar leerlingen en muzikale vrienden. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn, waarbij ieder de gelegenheid had om de tentoonstelling te bezichtigingen. Deze is nog geopend tot begin september op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Inmiddels heeft Heleen Pasma een boeiende lezing verzorgd op 17 juni in de Geerteskerk over verhalen in de kantlijn van de Bijbel. De andere avonden van het Hoogliedproject zijn uitgesteld. Omdat het nog net niet kon vanwege de maatregelen. Op 25 augustus zal rabbijn Marianne van Praag haar lezing houden over de Joodse interpretatie van het Hooglied (aanvang 19.30, Geerteskerk, toegang 7 euro). Op donderdag 23 september zal Liesbeth Franken Jiddische en Sefardische traditionals. Franse chansons en Latijns- Amerikaanse liedjes zingen. Ook deze avond begint om 19.30 uur in de Geerteskerk. ( kosten 7 euro).

Op zaterdagmorgen 19 juni trokken opnieuw 14 wandelaars de wandelschoenen aan, en vertrokken om 10 uur vanaf het Geerteshuis voor een meditatieve wandeling in de omgeving van Kloetinge. Het thema was dit keer “hoop”. Het was prima wandelweer. Sommige oude bekenden ontmoetten elkaar opnieuw en namen de gelegenheid waar om bij te praten, of kozen hun eigen wandelroute. Na afloop hebben we nagepraat in het Geerteshuis bij een heerlijke kop soep, ons erover verheugend dat dit ‘gewoon’ weer kon.

Verwacht

Na een lange tijd van wachten, zijn er nu veel activiteiten voor het najaar in voorbereiding. Een klein groepje gemeenteleden is druk bezig met het voorbereiden van een adventsproject, beginnend met een “concert bij de buren” op de eerste adventszondag. De Taizévieringen zullen hopelijk in het najaar weer beginnen. En een aantal andere activiteiten staan al vast. Meer informatie volgt in de volgende Op Weg.

Op woensdag 29 september zal Alain Verhey een lezing houden over zijn boek “Ode aan de verliezer”, in boekhandel De Koperen Tuin. Op donderdag 7 oktober zal Kees Posthumus, verhalenverteller, een voorstelling geven over “de 7 werken van barmhartigheid”. Op 9 november zal Jacomien Marinussen een workshop geven over rouw en verlies in het Geerteshuis. Houd de website van Hart & Ziel in de gaten, ook met het oog op mogelijke wijzigingen: www.hartenzielkloetinge.nl

Namens Hart& Ziel

Janneke Herweijer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.