Diaconie

Van de diaconie

De tafel der armen

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

 

 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,dat wij elkaar verblijden en doen leven,brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd
Om, aarde jouw aanschijn te vernieuwen.

Uit: Mensen veel geluk van Huub Oosterhuis

Collecten
04 sept  KIA Myamar                         € 210,85
11 sept  Jong Protestant                    € 212,45
18 sept  KIA Syrië                               € 228,30
25 sept  KIA Colombia                        € 165,45
02 okt.   Eredienst en kerkmuziek       € 240,50
09 okt.   Pioniersplek H&Z Kloetinge  € 141,79
16 okt    KIA Zending Indonesië           € 492,90
KIA = Kerk in actie

Ontvangen giften
In de periode 15-8 t/m 16-10  € 25.
Alle gevers voor collecten en giften hartelijk dank voor uw bijdrage.

Aankomende collecten:
13 november: Dankdag voor gewas en arbeid:
Voedselbank actie. Ook dit jaar houden we weer samen met Hart & Ziel een collecte voor de voedselbank. U heeft er vast al meer over gelezen via de informatie verspreid door Hart & Ziel. We vragen u deze zondag houdbare etenswaren mee te brengen, die we kunnen schenken aan de voedselbank. Zoals u waarschijnlijk wel vernomen hebt via de media is de vraag naar levensmiddelen via de voedselbank enorm toegenomen. Steeds meer huishoudens kunnen niet meer rondkomen van hun inkomen!! De collecte deze zondag is dus ook helemaal bestemd voor de voedselbank.

20 november: Protestantse kerk: Samen gedenken in dorp of stads wijk.
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenis momenten aan voor de wijk- of dorps bewoners die te maken hebben gehad met verlies of rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

27 november: De eerste zondag van advent en de start van de kerscampagne van Kerk in Actie. De komende weken collecteren we voor kwetsbare kinderen of jongeren. Deze zondag is dat voor onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld een drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van KIA geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

4 december: KIA Libanon/Jordanië/ Irak: Creëren van banen voor jongeren. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel. Of met het opzetten van een eigen bedrijf, zoals Ahmed gedaan heeft. Hij woont sinds 2014 in Jordanië. In Syrië deed hij al ervaring op met het fotograferen van etenswaren.  Dankzij leningen en trainingen kon hij eigen apparatuur kopen, een eigen studio inrichten en  zes mensen aannemen onder wie drie andere Syrische vluchtelingen. Zo kunnen zeven families weer zelf in hun levensonderhoud voorzien. De mensen van Do Marketing (de naam van zijn bedrijf) horen inmiddels bij de belangrijkste fotografen voor voedselfabrikanten in Jordanië en de regio.

11 december: KIA: Vrolijkheid in asielzoekerscentra. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan  in Nederland is nog jaren lang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.

18 december: Cornel. Afgelopen zomer kregen we bericht van Olga en Piet de Haas  met de aankondiging dat ze het project in ongeveer 4 à 5 jaar willen afronden. Zie Op Weg nr 5. Daarom blijven we ze in elk geval dit jaar nog graag ondersteunen met een collecte en met de wens dat het Cornel Children Centre een goede plek blijft voor de mensen in Tanzania die er wonen en werken.

Coby Frens

Hulp/informatie
Indien nodig kunt u ons bellen of mailen.
Het algemene mail adres voor de diaconie is:
Coby Frens 0113-348978/0617882240
Elly Vermeulen 0613718475
Voor hulp en/of vragen bij de kerkomroep
Martin Bijkerk:
06 10213555
Voor een gift aan de diaconie kunt u dit
rekening nummer gebruiken:
NL38 INGB 0000 5880 t.n.v.
Protestantse gemeente Kloetinge.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.