Diaconie

Van de Diaconie

Leef in vrede met elkaar.

Dat is de opdracht voor iedere dag van je leven, hoe lastig soms ook.

Vrede is schaars op deze wereld. Je kunt ook niet altijd en overal vrede bewerkstelligen, hoe graag je dat ook zou willen. Wat je wel goed kunt bestrijden is de onvrede in je eigen hart. Want daar heb je invloed op. Je kunt iets goed maken, iets uitpraten, vergeven of iets waar geen beweging in te krijgen is loslaten. Je kunt kwaad met goed vergelden. Je kunt een lief gebaar maken naar degene die jou verwenst. Vrede moet namelijk ergens beginnen. Laat het in jou hartzijn…….

Uit: Toeval bestaat niet. Joke Verweerd

Opbrengst collecten

Omdat er verschillende geldstromen zijn voor de collecte-opbrengsten is de uiteindelijke opbrengst niet direct zichtbaar. Maar met terugwerkende kracht krijgt u dan toch een overzicht van de opbrengsten van alle collecten vanaf begin dit jaar, inclusief giften via de app Apostel.

2 jan. 2022       Cornel                                                 € 123.00

9 jan.               Clara hofje                                           €   87,75

16 jan.              Toerusting voor werkers in de kerk       €  120,00

23 jan.              Leger des Heils                                     € 198,65

30 jan.              Jong Protestant                                    €  70,75

6 febr.              KiA Oeganda                                        € 152,50

13 febr.            KiA  noodhulp Nepal                             € 218,80

20 febr.            De Herberg                                          € 196,90

27 febr.            Mission to Seafarers                             € 192,75

6 mrt.               OekraÏne                                             € 1100,00

(incl. aanvulling Diaconie en nagekomen gift)

13 mrt.             KiA Bangla Desh                                   € 632,40

20 mrt.             KiA Indonesië                                       € 209,50

27 mrt.             Oase Goes                                           € 168,15

3 apr.               KiA Moldavië                                       € 388,86

10 apr.             Paaschallenge                                      € 157,70

14/17 apr.        KiA Beiroet                                          € 563,45

NB KiA staat voor Kerk in Actie.

Ontvangen giften op rekening diaconie: € 50(J), € 20(B), € 40 + 25 + 50 +50 (B)

€ 10( L), € 10 (D) € 100 (D), € 100 (D), € 5 (S), € 150 (R), € 20 (S)

Alle gevers voor de collecten en de giften: heel erg bedankt!

 

Aankomende collecten

22 mei: Oog voor kinderen in Pioniersplekken (Missionair werk). Kenmerkend voor pioniersplekken van de PKN is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij  pionierspek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek bij de kidsclub en is er ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestante Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

29 mei: Diaconaat ook voor jongeren (Jong Protestant). Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongeren organisatie van de Protestante Kerk, en Kerk In Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren  ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat  ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.

5 juni: Pinkstercollecte KiA Zuid–Afrika. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samen werken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hen hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van “jong geleerd, oud gedaan” investeert de organisatie juist ook in kinderen, zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. Zo helpt Xolile van 13 jaar haar oma groente en fruit te verbouwen. Haar oma is enthousiast over de training die zij heeft gekregen, haar bedrijfje bloeit als nooit tevoren. “Ik heb geen geldzorgen meer en kan goed voor mijn kleinkinderen zorgen”.

12 juni: Noodkreet uit Ethiopië: “HELP ONS DE HONGERSNOOD TE OVERLEVEN”. Er voltrekt zich een ramp in Ethiopië. Er heerst een conflictsituatie en met drie mislukte regenseizoenen op rij is de nood enorm hoog. Miljoenen mensen hebben voedselhulp nodig in Zuidoost Ethiopië, waaronder 500.000 ondervoede moeders en kinderen, aldus de VN. Daarbij zijn leprapatiënten en mensen met een handicap extra kwetsbaar. We hebben alvast een gift gestuurd! Voor de noodhulp Leprazending.

19 juni: Srilanka  Stichting Nederland (Goes). Doordat er veel niet doorgegaan is in de  afgelopen periode i.v.m. corona, was het voor de stichting fijn dat de giften van de vaste donateurs en collecten in de kerken wel doorgingen. Zo kon de zorg voor de kinderen gewoon doorgaan. Zeker in deze moeilijke tijd hebben ze in Srilanka onze steun hard nodig.

26 juni: KiA – Hulp en Perspectief voor mensen zonder papieren. 20 juni was het wereld – vluchtelingen-dag. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunnig. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

3 juli: KiA – India. Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is hierdoor bij hen erg hoog.  Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans-, en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met de kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

10 juli: Imparae Giocando Napels. Omdat er geen goede naschoolse opvang is in Portici is Imparare Giocando nog steeds van groot belang voor de naschoolse opvang van veel schoolkinderen. Ze krijgen hulp bij hun schoolwerk. Ze spelen, knutselen en helpen soms bij het koken en krijgen een warme maaltijd. Dit alles wordt georganiseerd vanuit een protestants-christelijke achtergrond.

17 juli: Stichting Onyame Deze stichting zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven. Doel is om hen mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigenkracht een beter bestaan kunnen leiden. Het werk van Onyame in Ghana is gericht op de twee meest kwetsbare groepen: vrouwen en kinderen. De projecten zijn te verdelen over drie thema’s: gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs, landbouw en inkomen. Marleen van Iwaarden–van Asselt is de coördinator van dit project.

Coby Frens

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons op onderstaande adres gegevens bereiken.

Coby Frens 0113-348978/06 17882240

Joop Liplijn 084-8843877

Elly Vermeulen 06 13718475

Voor hulp en of vragen bij de kerkomroep:

Martin Bijkerk:

06 102113555

Voor een gift aan de diaconie kunt u onderstaand

rekeningnummer gebruiken

NL38 INGB 0000 5880 29  t.n.v. Protestante gemeente Kloetinge.

 

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.