Diaconie

Van de Diaconie

Van de diaconie

Aan het einde van het schooljaar kwamen de kinderen van groep 8 van de Kloetingse  basisschool altijd voor een rondleiding naar de Geerteskerk. De kinderen die de godsdienst lessen volgen op school kregen bij deze gelegenheid altijd een bijbel naar eigen keuze van ons. De rondleiding kon dit jaar en vorig jaar niet door gaan i.v.m. de coronamaatregelen. De Bijbel hebben ze via Tina de Jager, hun docent die voor de lessen godsdienstonderwijs zorgt, wel gekregen. We hopen dat we de kinderen van groep 8 van de Kloetingse basisschool aan het einde van het nieuwe schooljaar wel weer kunnen ontvangen. Vanaf  deze plaats wil ik ze namens onze gemeente veel succes wensen in het vervolgonderwijs.

Aankomende collecten

5 september: Ghana een sterke kerk op een kwetsbare plek. Veel jongeren in het arme noorden ven Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk In Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op.

12 september: Jong en oud ontdekken de kliederkerk. De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig ‘gekliederd’: op een creatieve manier bijbel verhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde. Waarschijnlijk hoort u hier binnenkort ook meer over van onze eigen jeugdouderling.

19 september: Syrië . De kerk als plek van hoop en herstel. Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als het lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop  en herstel kan blijven.

26 september: Kerk en Israël/Palestina. Afgelopen week was het Vredesweek, daarom collecteren we voor vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als “bezetter” of “terrorist”. Kerk in Actie wil aan deze  negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen.  Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

3 oktober: Pauluskerk Rotterdam. De deur van de Pauluskerk gaat weer verder open en de activiteiten starten weer rustig op. In de afgelopen periode is er voor gezorgd dat de opvang, zorg en hulpverlening  voor de mensen zonder dak boven hun hoofd door kon gaan. Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn is er ook voor de Pauluskerk weer meer ruimte ontstaan om een aantal activiteiten te hervatten of uit te breiden en weer ruimte te bieden aan iedereen, ook aan mensen die niet dakloos zijn. Iedereen is weer welkom. De afstand maatregelen blijven ook hier nog wel van kracht. Vanaf 1 juni kan iedereen ook weer deelnemen aan de kerkdiensten op zondag en de avondgebeden op vrijdagavond in de kerkzaal met een maximum van 30 mensen. Er wordt gedurende de hele week op allerlei manieren ondersteuning gegeven en er worden veel activiteiten aangeboden. Met deze collecte kunnen we de Pauluskerk financieel ondersteunen.

                                                                                                                   Coby Frens

Collecten en giften:

4/7  Actie vakantietas                                        €136,20

11/7  Stichting Nederland -Sri Lanka             € 40,55        

18/7 Corona bestrijding in India en Nepal    €117,10

25/7 De Glind                                                      87,20

 1/8 De Herberg                                                  € 108,50

 8/8 Stichting Leergeld      ​​                               € 109.05

15/8 KIA Pakistan                                            € 163,05

NB dit zijn de opbrengsten van de schaalcollecten!

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen.

Het algemene mailadres voor de diaconie is:

Verder kunt u ons telefonisch bereiken.

Coby Frens 0113-348978/06 17882240

Elly Vermeulen 06 13718478

Joop Liplijn 084-8843877

Voor hulp en of vragen bij de kerkomroep:

06 10213555

Voor een gift aan de diaconie kunt u dit rekening nummer gebruiken:

NL38 INGB 0000 588 029

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.