Diaconie

Van de Diaconie

Gelukkig lijkt het einde van de beperkingen in deze coronaperiode in zicht. We mogen weer steeds meer en de versoepelingen volgen elkaar op. Hopelijk blijft dat zo. We probeerden er het beste van te maken in de afgelopen periode door contact te houden via de telefoon en IPad, voor zover aanwezig. Kerkdiensten konden we volgen via PC of IPad en thuis kon je dan natuurlijk wel lekker meezingen. We maakten veel wandelingen, wat een ”ommetje” ging heten en zwaaiden naar elkaar voor het raam. Maar het waren voor velen van ons toch eenzame weken, juist vanwege het gevaar voor besmetting. Er was veel verdriet om mensen die overleden, waar je maar in kleine kring omheen kon staan en elkaar nabij kon zijn. Ook de blijde dingen zoals verjaardagen, jubilea en geboortes van (klein)kinderen beleefde je samen op afstand. Gelukkig kunnen we elkaar nu weer ontmoeten bij de zondagse kerkdiensten en als het weer het toelaat na de dienst in de kerktuin koffie drinken, bij minder goed weer gewoon binnen. We doen dit op het ogenblik regelmatiger en wie weet wordt het een gezellige gewoonte. Voor hen die te slecht ter been zijn om naar de kerk te komen … we kunnen u komen halen. Het telefoonnummer staat onderaan dit stukje van de diaconie.

Aankomende collecten:

18 juli: Kerk In Actie: Coronabestrijding in India en Nepal. Als diaconie hebben we al een gift gestuurd van €250. Er waren in mei honderdduizenden besmettingen per dag en overvolle ziekenhuizen: een ongekende ramp voltrok zich aan de andere kant van de wereld. Kerk in Actie is samen met andere hulporganisaties een actie gestart voor medische noodhulp. Zelf was ik in 2010 in Nepal waar ik 14 dagen meewerkte met de organisatie Vrouwen voor vrouwen. We werkten vooral in de berggebieden en uit die ervaring weet ik dat er weinig  ziekenhuizen zijn. En voor de bevolking in de bergen waar wij vooral waren op erg grote afstand.

25 juli: De Glind. De Glind is er voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren met een complexe zorg- of opvoedingsvraag. Hier groeien kinderen op die uit huis geplaatst zijn. Het dorp heeft alles wat je als jongere nodig hebt. Je kunt er wonen in een gezinshuis of in een kleinschalige behandelvoorziening naar school gaan en een leerwerktraject volgen. Je hebt er ook allerlei voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. Eén ding is zeker: je doet mee in het dorp. Je krijgt daarbij steun van professionals én van de dorpsbewoners. Dat is de kracht van het jeugddorp!

1 augustus: De Herberg. Pastoraal diaconaal centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor redenen dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werk situatie en zich willen bezinnen op levensvragen. U kunt nog meer informatie vinden op

 8 augustus: Stichting leergeld. Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Via meer dan 100 lokale Leergeld stichtingen wordt ervoor gezorgd dat deze kinderen mee kunnen doen! De Stichting  Leergeld Oosterschelderegio biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

15 augustus: Kerk in Aktie – Pakistan. In het Islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit  maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren.

22 augustus: Eredienst en Kerkmuziek. Er is een werkgroep Eredienst en Kerkmuziek. De werkgroep adviseert de synode als het gaat om vragen over de liturgie. Omdat liturgie en kerkmuziek nooit gelijk blijven maar altijd in ontwikkeling zijn, is het zinnig om met een groep af en toe stil te staan bij de ontwikkelingen en je af te vragen: Wat gebeurd er? Wat kunnen we ervan leren. De groep komt regelmatig bij elkaar in Utrecht.

29 augustus: Onyame. Stichting Onyame zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoede grens leven. Doel is hen mondiger en sterker te maken zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Het werk van Onyame in Ghana is gericht op de twee meest kwetsbare groepen: vrouwen en kinderen. Marleen van Asselt superviseert en begeleidt de projecten in Ghana. Als u zoekt bij Stichting Onyame vindt u de laatste berichten over het wel en wee daar (nieuws brief mei 2021).

Coby Frens

 

Giften en collecten

2 mei JOP                                        € 117,50

9 mei Libanon/Jordanië              € 110,50

16 mei Vrienden van Emergis    €    70,00

30 mei Jong in actie                      €    82,50

6 juni Oeganda                              € 112.50

 

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen

Coby Frens: 0113-438978/06 17882240

Elly Vermeulen 06 13718475

Joop Liplijn 084-8843877

Voor hulp en of vragen bij de kerkomroep:

06 10213555

Voor een gift aan de diaconie kunt u onderstaand

rekening nummer gebruiken.

NL38 INGB 0000 588 029 t.n.v. Protestante

Gemeente Kloetinge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.