Predikant

Mededeling van de predikant.

Vandaag begint de veertigdagentijd, de bezinningstijd voorafgaand aan het Paasfeest.
Jammer genoeg kunnen de geplande voorstelling met verhalenverteller Kees Posthumus en de daaraan voorafgaande Passion-viering niet doorgaan.
Sommige mensen, waaronder Kees Posthumus, zijn niet voor één gat te vangen.
Ik ontving vorige week een link van een website vol verhalen, gemaakt door 7 verhalenvertellers:
Kees Posthumus, Stephan de Jong, Peterine Kooijmans,Talitha Nawijn en anderen. Voor elke dag in de komende veertig dagen biedt de website een kort filmpje met verhaal ter inspiratie. In de bijlage vind je meer informatie hierover, en de link van de website is www.40verhalen.nl.
Een inspirerende tijd gewenst!
Met hartelijke groet,
Namens de pioniers van ‘Hart& Ziel’
Janneke Herweijer

persbericht 40 Verhalen project

Pastoraal spreekuur
Door de nieuwe beperkende maatregelen is het steeds opnieuw zoeken naar wat er wel mogelijk is. Elkaar ontmoeten is op dit moment niet mogelijk, maar telefonisch contact kan wel. Met ingang van dinsdag 2 februari ben ik op dinsdag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 10-11 voor een pastoraal spreekuur. Als er iets is wat u wilt doorgeven, wilt vragen kunt u me bereiken, of ook voor zomaar een gesprekje. Vaak kan een enkel –soms kort-gesprek de dag anders kleuren. Aarzelt u niet om te contact op te nemen (06-47410756).
Met hartelijke groet, Janneke Herweijer.

Van de predikant

De voorbereidingen voor de kerstvieringen waren in volle gang, toen vlak voor kerst een nieuwe lockdown werd aangekondigd. Een lockdown, die onvermijdelijk was geworden om de besmettingscijfers niet verder te laten oplopen. Voor velen was het geen goed signaal om als kerkgemeenschap wel samen te komen (ook al is dat met maximaal 30 mensen), terwijl horeca en winkels dicht gingen. De kerkenraad heeft met pijn in het hart de beslissing genomen om online te gaan, en niet fysiek samen te komen. Opnieuw betekende dit terugschakelen naar diensten zonder kerkgangers, midden in de adventstijd. Er moest na gedacht worden over kerstdiensten zonder kerkgangers, met alleen medewerkers. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de kwaliteit van de uitzending te verbeteren.

Terugkijken op de diensten in de kersttijd doe ik daardoor met een goed gevoel: ondanks alle beperkingen waren het mooie, zinvolle diensten. Verschillende mensen leverden een bijdrage aan de kerstdiensten. Leden van de cantorij en de gemeente zongen, organisten en Elly Courtin, Gijs Westerlaken en Cynthia van den Heuvel musiceerden en anderen verzorgden een lezing of gedicht. Voor de kinderen werd er op kerstmorgen een mooi verhaal verteld over Michiel en de houtsnijder door Jenny Kole van de kindernevendienst. Zo vierden we ook in 2020 kerst, de geboorte van Jezus Christus, die als een kind in onze wereld kwam. Hartelijk dank aan ieder die dit mede mogelijk heeft gemaakt!

Nieuwjaar

Op de drempel van het nieuwe jaar is nog veel onzeker. Ook nu ik de kopij schrijf voor de komende weken is het onduidelijk wat er door zal kunnen gaan en wat niet. De doopdienst eind januari en de Avondmaalsdienst in februari worden waarschijnlijk uitgesteld. Het vaccinatieprogramma is nu wel van start en ik hoop van harte dat we in het nieuwe jaar elkaar weer ‘gewoon’ als gemeente zullen kunnen ontmoeten. Zoals een van de organisten na de dienst zei: tot die tijd houden wij de lofzang gaande!

Bij de diensten

In het nieuwe kerkelijk jaar volgen we het oecumenisch leesrooster, en lezen we uit het Marcusevangelie. Op zondag 24 januari lezen we 1 Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20. Twee roepingsverhalen: van de profeet Samuel en van de eerste leerlingen van Jezus.

Zondag 14 februari lezen we Marcus 1: 40-45 en 2 Koningen 5: 1-15. In beide verhalen gaat het over mensen, die aan melaatsheid, een huidziekte, lijden, waardoor ze niet aangeraakt mogen worden en op gepaste afstand van anderen door het leven gaan (!).

Op woensdag 17 februari is het Aswoensdag, en daarna begint de veertigdagentijd op zondag 21 februari.

Vanuit de gemeente

Op zondag 20 december is Jan Arie Damian overleden op de leeftijd van 86 jaar. Hij laat een vrouw, kinderen en kleinkinderen achter. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden. Ik wens zijn vrouw, en (klein) kinderen sterkte toe!

Goed nieuws.

Bij Maartje en Jan Hendrik Colijn is op 21 december een zoon geboren: Xander Emanuel. Ik wens Jan Hendrik en Maartje veel geluk toe met hun zoon. Van harte!

Koninklijke onderscheiding

Op de dag voor kerst heeft Jaap Hulstein, onze voorzitter uit handen van Margo Mulder een lintje gekregen. De Koninklijke onderscheiding als ridder in de orde van Oranje-Nassau heeft hij gekregen voor zijn grote verdienste voor samenleving en kerk, gedurende vele jaren. Het was voor Jaap zelf een complete verrassing, maar enkele mensen in zijn omgeving zaten in het complot, waardoor deze feestelijke gebeurtenis mogelijk werd.  Van harte gefeliciteerd!

Bijbelkring

Op woensdag 20 januari was de eerste bijeenkomst van de Bijbelkring afgesproken in het Geerteshuis. Omdat de lockdown in ieder geval duurt tot en met 19 januari vervalt deze bijeenkomst en starten we- als het mogelijk is- op woensdag 10 februari in het Geerteshuis.

Hart &Ziel

Na de startdienst op 29 november heeft de pioniersgroep een plan gemaakt voor het nieuwe jaar, met elke maand een activiteit. Ook de plannen, die er waren rond het Bijbelboek Hooglied, zijn opnieuw geagendeerd voor het voorjaar, na Pasen.

Vlak voor kerst kwam de vraag of we wilden meewerken aan een inzamelingsactie voor schoenen voor kinderen in vluchtelingenkampen op Lesbos. Hart & ziel heeft daar van harte “ja”op gezegd, en mee geholpen met het inzamelen van schoenen op basisscholen in de regio en met het opslaan van de schoenen. De opbrengst is boven verwachting: veel basisscholen in de regio hebben meegewerkt en op het moment komen er nog steeds volle dozen binnen!

Op 2 januari is er door middel van het luiden van de klok en het opstellen van de schoenen in de vorm van 500 aandacht aan de actie besteed. De activiteit is gefilmd en te bekijken via de website van Hart & Ziel. Ook voor andere activiteiten kunt u de website raadplegen.

Meditatieve wandeling

Voor wie houdt van wandelen, stilte en in de natuur tot rust en bezinning komt, is er op zaterdagmorgen 13 maart een meditatieve wandeling in de mooie omgeving van Kloetinge. Al lopend, terwijl je de ene voet voor de andere zet, komen vaak ook je gedachten tot rust. Dan kom je bij wat er diep van binnen in jezelf omgaat. Een deel van de wandeling zal in stilte plaatsvinden, onderweg zullen we een paar liederen zingen onder leiding van Nico Dekkers, op gepaste afstand. Een deel van de wandeling zullen we – twee aan twee in gesprek zijn, net als destijds de Emmaüsgangers. De wandeling begint om 10.00 uur bij het Geerteshuis. Na afloop eten we bij het Geerteshuis een kop “snert-to- go”. Graag vooraf aanmelden vóór 1 februari bij ds. Janneke Herweijer (email: j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756)

Met hartelijke groet,

Ds. Janneke Herweijer

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.