Diaconie

Van de Diaconie

De schoolvakantie is bijna voorbij als u deze Op Weg ontvangt. De meeste scholen zullen  weer van start gaan met waarschijnlijk de nodige regels. En hopelijk kunnen we de zondagse diensten in elk geval zo houden als ze nu zijn. Met de voorgeschreven afstand en zonder samenzang. Helaas betekent het voor een aantal mensen dat ze hier niet aan deel kunnen nemen. Hopelijk lukt het u toch via de telefoon of bezoekjes op gepaste afstand contact te houden met elkaar en om te zien naar onze naasten.

Gebed van de vijf vingers.

[Duim] Wij bidden U, God voor hen die wij liefhebben,
die het dichtst bij ons staan.
[Wijsvinger] Voor hen die onderwijs geven en werken in de zorg,
[Middelvinger] Voor de leiders, regeringen en gezagsdragers in ons eigen land
en in de wereld om ons heen.
[Ringvinger] Voor de zwakken, de zieken en mensen die lijden onder onrecht en tegenslag.
Leer ons oog te hebben voor mensen in nood.
Help ons te delen zodat niemand te kort komt.
[Pink] Tot slot bidden wij U voor onszelf. Help ons onszelf niet te onderschatten, maar ook niet te overvragen.
Amen

 

Collecten
De collecte voor ‘Corona: een ramp van ongekende omvang’ heeft tot nu toe
€613,00 opgebracht.    

Hoewel er nu niet gewoon gecollecteerd wordt, ondersteunen we de verschillende collectedoelen wel. Als u dat ook wilt doen, kunt u zelf een gift overmaken voor het betreffende doel aan ons. Het rekeningnummer van de diaconie  NL38 INGB 0000 588 029 met vermelding waarvoor het is en mogelijk ook direct naar het doel waar de collecte voor bestemd is. Het totaal van 15 maart t/m 8 april is € 470 plus € 100 voor noodhulp voor de gevolgen van de coronacrisis. Dit laatste bedrag bestemmen we voor de komende collecte; zie hieronder.

Aankomende collecten

27 september: Wereldwijd verlangen naar vrede. Collecte vredeswerkOp veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

4 oktober: Moria Lesbos. Hier over hoef ik u niks te vertellen, want u hebt vast allemaal gehoord en gezien wat daar allemaal gebeurd is. Als diaconie hebben we onmiddellijk gereageerd en €500 gedoneerd. Ook voor de ramp in Beiroet deden we dat en u heeft via de collecte daarvoor ook zeer ruimhartig gegeven. Dank daarvoor.

11 oktober: De Glind {Rudolphstichting}. In jeugddorp De Glind vinden 120 kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp, vandaar de naam “Jeugd dorp” Want: Door erbij te horen in de omgeving waar je woont, krijg je als kind weer ruimte, ontwikkel je eigenwaarde en zelfvertrouwen.

18 oktober Wereldvoedseldag: Kerk in Actie vraagt dit jaar o.a. onze speciale aandacht voor de sprinkhanenplaag in Afrika en Azië. Nog nooit was het zo erg als nu. Sprinkhanenzwermen, soms zo groot als de provincie Utrecht, doen zich te goed aan mais, rijstplanten en groenten. Kerk in Actie ondersteund boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselhulp.

25 oktober: Light for the World. Deze organisatie werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Het bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap is een deel van de oplossing. Ook overheden, werkgevers en scholen hebben een taak om eventuele belemmeringen op te sporen en weg te nemen.

Gelijke kansen? Daar zorgen we samen voor!

1 november: Indonesië – Kerk met vrouwen in de hoofdrol. De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheid slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vorm -geven. De vrouwen krijgen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

Met deze najaarszendingscollecte kunnen we de opleiding van deze vrouwen steunen.

Hulp/informatie
Indien nodig kunt u ons bellen of mailen:
Coby Frens: 0113-348978/06-17882240
cobyfrens@gmail.com

Joop Liplijn:
Tel: 06-128.66.283
E-mail: diaconie@liplijnnet.nl
Fax: +31-(0)84-884.38.77

voor  hulp en/of vragen bij de kerkomroep:
martinbijkerk@gmail.com

Collecten

 

Mededelingen
U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.