Diaconie

Van de Diaconie

Wist u dat de gemeente rondom de Geerteskerk al ruim 10 jaar geleden is begonnen met veel andere Zeeuwse gemeenten aan hulp voor Roemenië en met name aan Solocma? Het contact van Kloetinge en Solocma bestaat nog steeds! Mevr. Jansens en mevr. Capel hebben kort geleden tijdens een diaconie vergadering verslag uitgebracht over het wel en wee daar en hoe de jaarlijkse gift die ze nog van de diaconie krijgen, besteed wordt. Mevr. Jansens gaat er nog regelmatig naar toe. De predikant van Solocma bedankt ons via een meegebracht mailbericht voor de geboden hulp en ondersteuning. De situatie in Solocma is nu niet te vergelijken met de beginsituatie van tien jaar geleden. Gelukkig maar. De foto’s die ze meegebracht hebben zullen een plek krijgen in het Noorderkoor waar we koffiedrinken. Voor degenen die daar geweest zijn om mee te helpen vast herkenbare plaatjes. De steun aan Solocma zullen we af gaan bouwen omdat er heel veel andere aanvragen zijn voor financiële steun waar we ook gehoor aan willen geven.

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen:

Coby Frens: 0113-348978/06-17882240

cobyfrens@gmail.com

Joop Liplijn: 084-8843877

joop@liplijnnet.nl

voor  hulp en/of vragen bij de kerkomroep:

martinbijkerk@gmail.com

Collecten
12 – 01  Het Passion  € 118,28
19 – 01 Bootvluchtelingen € 115,65
26 – 01 Sirkelslag € 100,65
02 – 02 Amecet € 333,80
09 – 02 Refugium € 113,70
16 – 02 KIA Kameroen € 101,80

Giften

Mededelingen
U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Collecten 5 april tot en met 12 april 2020.

Hoewel er geen kerkdiensten zijn, blijft de nood op vele plaatsen net zo hoog of hoger.Dus beveel ik u langs deze weg toch de volgende collecten aan waar we binnenkort hopelijk weer gewoon met het collectezakje voor kunnen rondgaan.

5 april: JOP = Jong Protestant. Deze collecte is bestemd voor het landelijke jeugdwerk.

12 april: India – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst.
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Aktie via deze kinderen het onderdrukkende kasten systeem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit-kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen.

19 april: Vluchtelingen aan de Turks/Griekse grens.
Als Diaconie hebben we daar namens onze gemeente al een bedrag heen gestuurd. Dus een collecte met terugwerkende kracht  (Zie nummer diaconie)

26 april: Leger Des Heils in Goes.
Ook hier hebben we op voorhand al een “Paasgift” heen gestuurd. Maar in de huidige situatie waar er nog meer dan anders een beroep gedaan wordt op het Leger des Heils van harte aan bevolen. (Zie nummer diaconie)

3 mei: Extra collecte voor de voedselbank.
In deze tijd kan de voedselbank alleen met financiële  ondersteuning werken, dus hebben ze vooral euro’s nodig. Wilt u een donatie doen, maak dan een bedrag over op de bankrekening: NL48RABO 010 131 2296 t.n.v. Voedselbank de Bevelanden.

10 mei: JOP.
Het jeugdwerk gaat ook onder deze omstandigheden door. Nu wordt er door de kindernevendienst ook op afstand contact gehouden met de jeugd en wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden die  JOP hen biedt. Rekening NL 52 ABNA 041 4141 415 o.v.v. collecte JOP mei of eigen diaconie o.v.v. jeugdwerk.

17 mei: Hospice Het Clara hofje.
Het hospice waar ook in deze bijzondere tijd de zorg voor ernstig zieke mensen doorgaat .Er zijn wel de nodige maatregelen natuurlijk . De tijdelijke bewoners mogen gelukkig wel bezoek ontvangen. Maar dat is ook beperkt en aan regels gebonden. (zie nummer diaconie)

24 mei: Nieuwe kansen voor de straatkinderen in Oeganda is het opschrift van Kerk In Aktie. Maar onder deze omstandigheden zal het vooral om hulp gaan voor de kinderen en hun ouders die ook door het Corona virus getroffen worden. Want wat ik bv in een artikel lees is verontrustend.

“De kliniek van zuster Irene Kahundi in een arme buurt van Kampala telt twee bedden. En zo is het in heel Oeganda”. Ook daar is het Coronavirus uitgebroken!! NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Collecte Wereld diaconaat mei.

31 mei: De Pinkster collecte van Kerk In Actie is dit jaar bestemd voor Marokko als steun in de rug voor een jonge open kerk.
Het is in Marokko niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet -Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensen handel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Daarom vraagt Kerk in Aktie juist vandaag om een gift voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Collecte wereld diaconaat mei. NB de situatie zal daar nu ook heel anders zijn maar t.z.t zal het verlangen om deze jonge kerk te vormen zeker door gaan.

7 juni: Stichting Nederlands Srilanka :
Een particulier initiatief van vier Goesenaren ontstaan naar aanleiding van de tsunami in Zuid Oost Azië. Het doel van de stichting is mee te helpen (wees)kinderen in Srilanka zicht te geven op een betere en meer hoop volle toekomst. Dankzij de giften  en donaties zijn er vier kindertehuizen gebouwd. Waar kinderen een veilig en liefdevol thuis geboden wordt. Verder wordt er onderwijs en medische zorg gegeven. Ook Srilanka is getroffen door het Corona virus!

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.