Diaconie

Van de Diaconie

In december vertelde mevrouw Nel van der Velde mij wat over hun activiteiten rond de zorg van daklozen die op één of andere manier tussen wal en schip vallen. Zo zorgen zij en haar man b.v. met Kerst altijd voor wat extra’s voor de Kerstherberg in Breda. Het was nog even spannend of het door kon gaan dit jaar i.v.m. de regels rond de Lock down. Ik heb haar gevraagd of ze er iets over wilde schrijven om het zo met u te kunnen delen.

KERSTHERBERG BREDA 2020

Jaarlijks wordt in Breda met kerst de Kerstherberg georganiseerd. Doel van de Kerstherberg is om een “thuis” te bieden aan mensen die, om wat voor reden dan ook, dit tijdens de kerstdagen missen (o.a. dak- en thuislozen). De Herberg is gratis en is non-stop geopend van kerstavond tot 2e kerstdag 19.00 uur. Er wordt gezelligheid geboden, warmte en een luisterend oor. Eten en drinken wordt geschonken door winkeliers uit Breda en Bakker Boer uit Kloetinge. Even zag het er naar uit dat, i.v.m. de corona, de Kerstherberg geen doorgang kon vinden, maar op het laatste moment kwam er toch groen licht, al was het natuurlijk met de nodige aanpassingen. Met kratten brood, broodjes en ander lekkers van Bakker Boer en 90 in haast gedoneerde eieren van een particulier reisden we zoals andere jaren, op kerstavond af naar Breda. Onze spullen werden weer met grote vreugde ontvangen en mede daardoor heeft de Kerstherberg aan flink wat mensen het gevoel en de rust van Kerst kunnen geven… ook aan ons.

Jack en Nel van der Velden

 

Giften en collecten: zie Kerkrentmeesters.

Al sinds het begin van deze Corona pandemie hebben we de openschaal collecte en wordt de collecte verdeeld over kerkvoogdij en diaconie. Velen van u maken het collecte geld over op de rekening van de diaconie of via de App Apostel (heette eerst App Kerkgeld). Hartelijk dank hiervoor. In de periode 1 april t/m 1 november is er op de bankrekening van de diaconie € 1525 gestort door diverse gemeenteleden. Dit bedrag is overgemaakt naar de door de gevers aangegeven doelen.

Hoewel er nu niet gewoon gecollecteerd wordt, ondersteunen we de verschillende collectedoelen wel. Als u dat ook wilt doen, kunt u zelf een gift overmaken voor het betreffende doel aan ons. Het rekeningnummer van de diaconie  NL38 INGB 0000 588 029 met vermelding waarvoor het is en mogelijk ook direct naar het doel waar de collecte voor bestemd is.

Aankomende collecten

17 januari: Clara thuis geeft zorg op maat. De aandacht en ondersteuning wordt kosteloos ingezet door goed opgeleide vrijwilligers. Om deze organisatie te ondersteunen is deze collecte van harte welkom. Clara thuis is onderdeel van Stichting Het Clarahofje.

24 januari: Een kerk van betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

31 januari: Wereld Lepra dag: In een tijd waarin wij ook in het Westen geconfronteerd worden met niet–vrijwillige isolatie, wordt er tijdens de Wereld Lepra dag aandacht gevraagd voor de eenzaamheid onder mensen met lepra. Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: lepra. Dat is niet alleen een medische diagnose, maar wordt vaak ook de oorzaak van nog diepere armoede en eenzaamheid. Van dichtbij heb ik het jaren geleden gezien toen ik mijn zwager bezocht die in Kenia werkte en ook veel patiënten behandelde met lepra. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Lepra moet gestopt worden. Het streven is om in 2035 geen lepra besmettingen meer te hebben.

7   februari: Bangladesh. Op 1 februari herdenken we hier in Zeeland zeker de watersnoodramp. Daarom collecteren we voor de inwoners van Bangladesh die elk jaar te maken hebben met overstromingen. Door de klimaatveranderingen zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen dan de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft directe gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Zo verbouwt Khadiza kool, wortel en koolrabi. Elke dag komen er boeren uit de omgeving kijken om inspiratie op te doen en van haar successen te leren. Voor meer lezen zie: kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh.

14 februari: Ethiopië. Noodhulp en rampenpreventie. Dit land wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld te verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. Bijvoorbeeld door samen met anderen een klein restaurantje te beginnen. Maar i.v.m. de coronamaatregelen zullen deze mooie initiatieven nu helaas stilliggen!

21 februari: Start 40 dagentijd: Moldavië. Hulp aan kwetsbare mensen. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

28 februari: 40 dagentijd collecte: Voor iedereen een kerk. In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar opzoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniers plekken. (Onze eigen gemeente is tegenwoordig ook zo’n pioniersplek met de naam ‘Hart en Ziel’). Pioniersplekken staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want oude en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen
Coby Frens 0113- 348978/06 17882240
cobyfrens@gmail.com

Joop Liplijn: 084-8843877
diaconie@liplijnnet.nl

Elly Vermeulen: 06 13718475
elly.vermeulen@live.nl

Voor hulp en of vragen bij de kerkomroep:
martinbijkerk@gmail.com

Voor een gift aan de diaconie kunt u onderstaand
rekening nummer gebruiken:
NL38 INGB 0000 588 029 t.n.v. Protestantse
gemeente Kloetinge

 

Collecten

 

Mededelingen
U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.