Diaconie

Van de Diaconie

Van de diaconie

Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik me als vrijwilliger op had gegeven om te assisteren in één van de vakantiehuizen van de PKN. Het was voor mij een hele mooie ervaring. Graag wil ik u laten weten dat er ook nu weer een scala aan mogelijkheden is. U vindt alles erover in de gids: Vakanties met aandacht om te kiezen. De vakantieweken worden aangeboden voor senioren met of zonder zorgbehoefte.  Zo heb je b.v.de weken voor gemengde senioren met een lichte of intensieve verzorging. Of vakanties voor senioren zonder zorg of lichte zorg, met of zonder partner. En nog vele andere mogelijkheden. Er is een vakantiehotel in Doorn, Wezep, Mechelen en Ermelo. Ook is er de mogelijkheid om aan een vaarvakantie deel te nemen. Ik heb een inkijkexemplaar van de vakantiegids thuis liggen voor belangstellenden. U kunt het blad Vakanties met aandacht ook aanvragen via info@hetvakantiebureau.nl , of via Postbus 264,3940 AG Doorn,  tel. 0343 774589.

Ontvangen collecten 

(rechtstreekse giften en de giften via Apostel)

21 febr. Moldavië                                                         € 97,00

28 febr. Voor iedereen een kerk                                € 97,00

7 maart Colombia                                                         € 118,50

14 maart Diaconaat arme regio’s in Nederland      € 95.00

21 maart Indonesië                                                      € 121,50

28 maart Paas Challenge JOP                                      € 99.50                                                                                                       

Aankomende collecten

18 april:  Stichting vluchteling vraagt uw bijdrage voor de aanschaf van medicijnen of het realiseren van een mobiele dokterspost. Moeten vluchten is verschrikkelijk. Weg uit je vertrouwde omgeving. Stel je daar dan ook nog eens bij voor dat zo’n vluchteling chronisch ziek is. Hoge bloeddruk of diabetes heeft bijvoorbeeld. Een diabeet die volledig afhankelijk is van insuline kan dus niet zonder. Zo ontmoette Tineke Ceelen in Colombia Roybert, moederziel alleen, tot op het bot vermagerd, doodziek en zonder insuline. Voor chronisch zieken was geen geld, vertelden de hulpverleners. Een diabetespatiënt zonder insuline gaat dood! Zij en haar team namen Roybert mee en brachten hem naar een ziekenhuis waar hij opknapte. Ze hielden contact. Maar Roybert was eenzaam en ging terug naar Venezuela. Daar overleed hij een jaar later, door een tekort aan insuline. Zo’n jonge jongen, zo’n onnodige dood. Laten we voorkomen dat meer zieke mensen op de vlucht onnodig en veel te jong overlijden! Ook aan basisgezondheidszorg of psychosociale hulp is een schrijnend tekort. 

25 april:  Binnenlands diaconaat: vrolijkheid in A.Z.C’ s: Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door b.v. muziek, dans, theater, film en fotografie wil  “De Vrolijkheid” de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken. 

   2 mei:  JOP: Kerk als thuisplek voor jongeren. Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat de kerken die dit serieus nemen aantrekkings -kracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die er aan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

   9 mei:  Libanon/Jordanië: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog het land zijn ontvlucht, zijn de meesten terecht gekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zijn hebben alles achter moeten laten en leven vaak in grote armoede. Met het verhaal van Lara zien we hoe met wat hulp een nieuw leven opgebouwd kan worden.  Zij moest haar vertrouwde werk als accountant achterlaten. Ze vluchtte naar Amman in Jordanië. Ze trok zich het lot aan van andere gevluchte Syrische vrouwen die nauwelijks konden overleven. Met steun van Kerk in Actie kon Lara een eigen bedrijfje in handwerkproducten beginnen. Syrische vrouwen verdienen hier nu een inkomen door borduur- en handwerken, zeep en bodylotion te maken. De spullen worden in Lara’s winkel verkocht. Ze zijn zo niet afhankelijk van hulp van anderen. Ze kunnen zelf voor hun gezinnen zorgen.  Dit is een voorbeeld van het werk van Kerk in Actie hoe ze via hun netwerk vluchtelingen op verschillende manieren kunnen helpen en hun eigenwaarde kunnen terug geven. 

16 mei:  Vrienden van Emergis : Met de leden van de Cantorij zongen we af en toe in een  dienst op  zondag die in Emergis gehouden werd. We hopen dat dat over een poosje weer zal kunnen. Ander activiteiten binnen Emergis gaan gewoon door. Met deze collecte die we voor “ Vrienden van Emergis” houden ondersteunen we deze stichting om bij te springen waar dat nodig is.  Van harte aanbevolen.

23 mei:  Pinkstercollecte Zending Egypte. Hoe een Bijbel competitie bijbellezen stimuleert….Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De Bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot Bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een Bijbelstripboek en de kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen.

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bereiken door te bellen of te mailen:

Coby Frens: (0113) 348978/06 17882240

cobyfrens@gmail.com

Joop Liplijn: 084 – 8843877

diaconie@liplijnnet.nl

Elly Vermeulen: 06 13718475

Elly.vermeulen@live.nl

Voor vragen bij de kerkomroep:

martinbijkerk@gmail.com

Voor een gift aan de diaconie kunt u dit rekening

Nummer gebruiken:

NL38 INGB 0000 588 029 t.n.v. Protestante 

Gemeente Kloetinge

 

Collecten

 

Mededelingen
U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.