Vorming en toerusting


Kringen en activiteiten Goes, Kloetinge, s-Heer Hendrikskinderen en Wilhelminadorp.

Activiteiten 2019-2020

Inleiding
Ook in dit winterseizoen is er in onze gemeenten weer van alles te doen en te beleven. Een aantal activiteiten vindt u hieronder. De meeste gesprekskringen en activiteiten vinden plaats in Goes, maar natuurlijk staan ze ook open voor belangstellenden van alle andere gemeenten en van daarbuiten. Er is vast wel iets van uw/jouw gading bij.

Bij een aantal activiteiten bent u zonder opgave welkom. Voor de meeste kringen moet u zich opgeven. U kunt dat doen door een mailtje te sturen of door een briefje in de brievenbus te stoppen bij de kringleider.
Vermeld dan uw naam, adres, telefoonnummer en zo mogelijk uw e-mailadres.

Wie volgt…
Vier ontmoetingsavonden
Zoor ieder die graag met anderen wil zoeken naar inspiratie
Vier avonden zitten aan de bron en zoeken naar de weg.
Met elkaar spreken, spelen en ontmoeten…
In ieder geval van harte welkom!
Wilt u meer weten dan, klik hier Wie volgt

Bijbelse vrouwen, verborgen vrouwen.
In de Bijbel en in de kerkgeschiedenis vinden we naast allerlei belangrijke (mannelijke) personages juwelen van vrouwen. Aan de hand van Bijbelteksten over Bijbelse vrouwen en misschien vrouwen in de (vroege) kerkgeschiedenis gaan we opnieuw na wat visies op vrouwen zijn geweest en wat de invloed daarvan tot op vandaag is in onze zienswijze op vrouwen van toen en nu, en op onszelf. Naast de ontdekkingstocht aan de hand van (bijbel -) teksten, kunnen we niet zonder diepgaande en breed georiënteerde gesprekken. We pakken de draad weer op waar we vorig jaar oktober stopten vanwege het ziekteverlof van ds. Nelleke van der Linden.
Data en tijd:    donderdagmiddag 10 oktober,  14 november, 12 december, 16 januari 2020,
13 februari en 12 maart van 14.00- ca. 16.00 uur.
Plaats:             Vredeskerk
Begeleiding:   ds. Nelleke van der Linden
Informatie:      ds. Nelleke  van der Linden (tel 06 53496567).
Aanmelding:   telefonisch of per e-mail,  n.vander.linden@kpnmail.nl (graag met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres).
Aantal:            minimum aantal deelnemers: 8

“Vreemd en Bizar”, lastige Bijbelverhalen
Piet Schelling schreef een boeiend boekje over verhalen waar we mee in onze maag zitten. Omdat ze niet stroken met ons beeld van de bijbel of omdat we er niet veel mee hebben. Zit er misschien toch een boodschap in een verhaal waarin berinnen tekeergaan tegen een groep tieners. En wat moeten we met het verhaal waarin Tamar zich als prostituee verkleedt en haar schoonvader Juda verleidt die haar -zonder te weten wie ze is- zwanger maakt? Zo zijn er nog meer vreemde en soms bizarre verhalen in de Bijbel. We komen er al meelezend en er samen over pratend langzaam achter wat ze te betekenen hebben…
Wat: Gesprekskring
Wanneer: woensdag 14.00 uur. 24 sept., 9 okt., 23 okt., 6 nov, 20 nov en 8 jan., 22 jan., 5 feb., 19 feb, 4 mrt en 18 mrt.
Waar: Vredeskerk, W.H. van de Vegtplein 2 in Goes
Opgave: per mail: janosschellevis@yahoo.com

Zin in popmuziek?
3 avonden gaan we luisteren naar allerlei soorten popmuziek en we maken een zoektocht naar de zin in een aantal popliedjes van heel verschillende stijlen. Is er sprake van geloof? Hoe ziet dat er uit? Wat is de boodschap en spreekt die ons aan?  De 1e avond is inleidend waarbij ik een aantal voorbeelden laat horen en bespreek. De 2e avond mag je zelf popmuziek met tekst meenemen om samen te bekijken. De 3e avond gaan we er nog verder op in en trekken we conclusies.
Wat: 3 thema-avonden
Wanneer:  dinsdagen om 20 uur: 15 okt – 29 okt – 26 nov
Waar: Vredeskerk, W.H. van de Vegtplein 2 in Goes
Opgave: per mail: janosschellevis@yahoo.com

“Spotten” met geloof?
3 avonden gaan we samen kijken naar cartoons over het geloof en kerk. Het geloof, de kerk en religie is al jaren een geliefd thema bij cartoonisten en we zien dan ook heel wat voorbijkomen. Soms keihard, een andere keer met een knipoog. We kijken ook naar de actualiteit. Wat schuilt erachter? Wat wil men communiceren? Waar gaat het eigenlijk om en wat is de bedoeling van de tekenaar…? Het is vaak met een knipoog, maar er kan ook een fel protest in zitten. We praten er samen over en zo komt zeker ook geloof en kerk ter sprake.
Wat: 3 thema-avonden
Wanneer: dinsdagen om 20 uur: 14 jan 2020, 25 feb. 2020, 17 mrt. 2020
Waar: Vredeskerk, W.H. van de Vegtplein 2 in Goes
Opgave: per mail: janosschellevis@yahoo.com

Huwelijks -of relatiecursus
Samen willen zijn hoort bij de basisbehoeften van de mens. Maar hoe geef je dat vorm? In een huwelijk? In een andere vorm? Wat zegt je geloof daarover? En wat moet je daarmee als je partner dat niet als basis heeft? Wat komt er allemaal kijken bij een liefdesrelatie en hoe leer je elkaar goed genoeg kennen om met elkaar in zee te gaan? Hoe ga je om met alles wat je daarbij tegenkomt? Het accent zal liggen op een relatie vanuit een christelijke basis dus komen ook zaken als je spirituele leven en hoe je daarin kunt groeien aan de orde.
Wat: Partnercursus
Wanneer: Onderling af te spreken
Waar: Het liefst bij iemand thuis of bij mij.
Aantal deelnemers: Vanaf 2 personen.
Opgave/ Info: janosschellevis@yahoo.com of tel. 0113-603884 Ds. Janos

Kerktheater: Lechajim! Joodse feesten door Wilde Eend
De kerkzaal van de Vredeskerk wordt voor een avond “kerktheater” als het podium wordt gebruikt voor het ontspannende avondje uit. Een vertelconcert met verhalen over Joodse feesten zoals Pesach (Pasen) en Poerim (het joodse carnaval), Soekot (Loofhutten-feest) en Chanoeka (Lichten-feest). Het glas wordt geheven en een uitbundig “Lechajim!” klinkt om het leven te vieren. Het zijn in alle opzichten feestelijke volksverhalen vol wijsheid en humor. Met bijpassende feestmuziek worden deze verhalen tot leven gewekt.
Ook zeer geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De voor-                         .          stelling duurt 2 x 45 minuten.

Gotfridd van Eck van “Trio Vilde Katschke” heeft velen elders al uitstekend vermaakt met Joodse muziek en verhalen. Zijn Trio verandert wel eens van samenstelling, maar maakt altijd in combinatie met het verteltalent van Gotfridd en allerlei fluiten die hij geweldig bespeelt, veel enthousiasme bij het publiek los! Meer info op www.wilde-eendproducties.nl met onder media wat muziek en Trio Wilde Eend op YouTube.
Wat: Kerktheater, (als het aanslaat jaarlijks met wisselende groepen)
Wanneer: vrijdag 18 oktober om 20 uur.
Waar: Vredeskerk, Grote Zaal, W.H. van de Vegtplein 2 in Goes
Opgave: niet nodig
Toegang: vrije gift

Kloosterweekend bij de Cisterciënzers, Abdij O.L. Vrouw van Koningsoord
Oosterbeek (Arnhem)

Wil je kennis maken met het leven in een klooster?Dan is er in 2020 weer een mogelijkheid om in een groep kennis te maken met het leven in een klooster. Voor 2020 hebben we een reservering kunnen doen in de Abdij O.L. Vrouw van Koningsoord te Oosterbeek (gemeente Arnhem).
De abdijgemeenschap bestaat uit cisterciënzer zusters.
Het cisterciënzercharisma beleven ze in gemeenschap: balans tussen samen en alleen zijn.
“Slechts levende in de gemeenschap kunnen we alleen zijn, en slechts wie alleen kan zijn, kan in gemeenschap leven: beide horen bij elkaar en beginnen tegelijkertijd: met de roepstem van Jezus Christus” (D.Bonhoeffer)
Hoe zij hier in hun dagelijks leven vorm en inhoud aan geven is waar we over in gesprek gaan met een van de zusters.
We sluiten aan en nemen zoveel als mogelijk is deel aan de gebedstijden. Naast een enkele groepsbijeenkomsten is er ruimte voor persoonlijke bezinning.
In het weekend van vrijdagmiddag 7 t/m zondagmiddag 9 februari 2020 kunnen wij met ongeveer   10 personen te gast zijn in de Abdij. Op de website van de Abdij: https://www.koningsoord.org
is informatie te vinden over de Abdij en de cisterciënzers.
Zin om mee te doen? Meld je aan!
Aanmelding zo spoedig mogelijk bij Flip Homburg, e-mail: phjhomburg@zeelandnet.nl
Voorbereidingsbijeenkomst: maandag 20 januari 2020 aanvang 19.45 uur, plaats: Vredeskerk.
Leiding: Nelleke van der Linden en Flip Homburg
Kosten voor het weekend bedragen ca. € 100. In verband met annuleringsregels is de aanmelding pas geldig als € 50,00 is aanbetaald. Deze aanbetaling kan gedaan worden op bankrekening NL 33 ABNA 0432002367 t.n.v. P.J. Homburg.

GemeenteGroeiGroepen:
De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in getuigenis. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.

Het thema voor komend seizoen (2019-2020): Dit is mijn lichaam
In een samenleving die steeds meer verbrokkelt ontdekken we opnieuw de noodzaak en het belang van christelijke gemeenschapsvorming. Maar hoe ziet dat eruit, hoe ervaar je dat, en hoe kun je daarin groeien?
Toen Jezus afscheid nam van zijn leerlingen, nam hij niet individueel afscheid, Hij blies met zijn heilige adem over de gezamenlijke discipelen en zei: ontvang de Heilige Geest (Johannes 21). Zo schiep hij een beweging van christenen, een community, een unieke gemeenschap, waaraan Hij zich persoonlijk verbond en die de wereld introk met het evangelie. Paulus noemt deze beweging “het lichaam van Christus”. Dat is nogal wat. Jezus identificeert zich met mensen zoals wij en wil zo zichtbaar zijn in de wereld! Maar is dat ook zichtbaar?
Het nieuwe gespreksmateriaal leidt je langs allerlei thema-s die te maken hebben met samen christen zijn. Bijvoorbeeld: eet je wel eens samen? Heeft iedereen een plek en een taak in de groep? Is er bijvoorbeeld ook ruimte voor christenen die in het bijzonder “oren” hebben voor de stem van God? Of juist handen om praktisch te helpen en te zorgen? Of verstand om het evangelie te begrijpen en over te brengen? Of vleugels om over je muren heen te kijken? Kortom: lijken jullie als christelijke gemeenschap op Christus en doen jullie wat Hij van jullie verwacht? Al 20 jaar geeft het EW-gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN. Ook is er een proefeditie beschikbaar van het nieuwe gespreksmateriaal.
https://www.ewv.nl/media/2728-proefeditie-dit-is-mijn-lichaam.pdf
Koffie bij een eerlijk gesprek in gezellige huiskamers en er iets mee gaan doen in de praktijk!
Gelovig, ongelovig of twijfelaar: van harte willen we je uitnodigen om met ons mee te doen.
Je kunt jezelf aanmelden of meer informatie krijgen bij:
John en Irene Dieleman, 0113-232864, ienjdielem@zeelandnet.nl
Piet en Marja Vreeke, 0113-223767, famvreeke@zeelandnet.nl

De landelijke GemeenteGroeiGroependag op 7 september in Harderwijk, is een dag van inspiratie, bemoediging, ontmoeting en toerusting. Dit jaar is het thema: “Dit is Mijn Lichaam” Het belang van christelijke gemeenschapsvorming in een individualistische samenleving. Meer informatie op: www.ewv.nl
Samen eten in de Vredeskerk

Ook in het nieuwe seizoen 2019/2020 is er “Samen eten” in de “Vredeskerk” voor mensen van onze PKN-gemeente.
Er worden vier maaltijden georganiseerd op onderstaande datums.
Vrijdag 1 november 2019 om 18.00 uur.
Mosselen eten voor € 15,- p.p. Opgeven voor 14 oktober. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.
Zondag 26 januari 2020 om 17.00 uur
Stamppotten maaltijd. Kosten € 7,50 p.p.
Zondag 1 maart 2020 om 17.00 uur
Thema maaltijd met uitleg over het project van Kerk in Actie. Kosten € 7,50
Vrijdag 17 april 2020 vanaf 16.45 uur
Maaltijd met jonge ouder(s) en hun kind(eren) bieden we weer een maaltijd aan. Vanaf 16.45 uur is iedereen welkom. We gaan na een drankje op tijd aan tafel. Kosten volwassenen € 7,50 kinderen vrij. Als er plaatsen over zijn kunnen ook andere gemeenteleden inschrijven.
Opgave via mail of telefoon bij: Hannie de Feijter, bellavista@zeelandnet.nl of tel 0113-227232 Kan ook later nog zie nieuwsbrief van onze gemeente.
Mede namens de kookgroep:
Adri de Vos
Willemien Keizer
Ineke van der Male
Hannie de Feijter
Mieke van der Slikke

VVP Goes in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Goes

Jaarthema 2019 “Op Reis”
Picknick bij de Zwaakse Weel

Als start van het seizoen wordt er weer een picknick georganiseerd. Samen eten in de buitenlucht maakt hongerig. Iedereen neemt eten en drinken mee om te delen, in principe wat je zelf op kan. Onze ervaring is dat de picknicktafels feestelijk gevuld worden. Het is fijn om elkaar op informele wijze te ontmoeten.
We vertrekken om 11.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de kerk De levensbron, Mansholtlaan, Goes Noord. Ook nu gaan we weer op reis naar de picknickplaats bij het Infopunt Zwaakse Weel van Natuurmonumenten. Ideaal, omdat er grote picknicktafels staan, er een wc is en er eventueel koffie/thee in de automaat binnen gehaald kan worden met een munt van 1 euro. Ook trouwens interessant om het Infopunt van binnen te bekijken.
Je kunt ook rechtstreeks naar de picknickplaats gaan. Sommigen kwamen vorig jaar bijvoorbeeld op de fiets.
Voor de liefhebbers: Van hieruit is er een wandelroute van 4,5 km en iets verderop één van 3,5 km, beide rolstoelvriendelijk. In de buurt ook een vlindersbelevingspad van 1 km.
Iedereen is van harte welkom.
Datum: zaterdag 7 september 2019
Plaats: Picknickplaats “Zwaakse Weel” van Natuurmonumenten, Zwaaksedijk 5, Kwadendamme. Tijd: 11.00 uur voor gezamenlijk vertrek of + 11.30 uur bij de Zwaakse Weel
Aanmelden: Wil Ruster, wil@ruster.nl. Ook komt er een aanmeldformulier in de Doopsgezinde Kerk op het publicatiebord

Bijbeltafel
In het najaar van 2019 wordt een “drietal bijeenkomsten georganiseerd rondom de bijbel. De gespreksleiding is in handen van ds. Leuny de Kam. Data en tijd worden voorafgaand vermeld in “Op weg”. Plaats: Doopsgezinde kerk, Westwal 41, Goes.
Ter bestrijding van de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Filmavond Amnesty International
Op deze filmavond wordt er een film over Mensenrechten getoond. We gaan op reis naar landen waar de mensenrechten worden geschonden. Het is de bedoeling dat er deze avond iemand van Amnesty International aanwezig is.  We worden in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan een Amnesty actie die dan actueel is.
Plaats: Doopsgezinde kerk, Westwal 41, Goes
Datum: een donderdagavond in oktober
In het volgend nummer van “Op Weg” wordt u verder geïnformeerd onder de rubriek van de VVP. Een bijdrage in de kosten wordt gevraagd.

Maaltijd
In de herfst zal er weer een gezamenlijke maaltijd worden georganiseerd. Data en tijd worden voorafgaand vermeld in “Op weg”. Plaats: Doopsgezinde kerk, Westwal 41, Goes.
Vrijwillige bijdrage vanaf 5 euro
Van harte welkom!

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.