Kerkrentmeesters

Op 1 januari j.l. is Lies Walhout – Verburg gestopt als coördinator verhuur/gebruik Geerteskerk.
Sinds november 2006 heeft zij deze taak namens het college van kerkrentmeesters uitgeoefend.
Zij coördineerde zowel de commerciële verhuur, trouw- en rouwdienst als het gebruik van de kerk door de eigen gemeente.
Denk hierbij aan Kerk Open, vergaderingen, etc.
Vanaf 1 januari gaat Marjolien Liplijn deze taak op zich nemen. Neem dus gerust contact met haar op als uw gebruik wilt maken van de Geerteskerk:
verhuurgeerteskerk@liplijnnet.nl

Giften
Ontvangen via Rein Brand van gemeenteleden 2x een gift van €50,-  =  €100,-
Ontvangen via Rein Brand t.b.v. bloemenfonds €25,-
Ontvangen via Rein Brand t.b.v. onderhoudsfonds € 25,-
Ontvangen t.b.v. het verjaardagfonds € 840,20
Ontvangen via Quinten v/d Linde van dhr. v. W. t.b.v. het orgelfonds € 250,-
Ontvangen via Quinten v/d Linde van mevr. L.S. P een gift van € 100,-
Ontvangen legaat van de fam. M. t.b.v. het restauratiefonds  van €10.000,-
Ontvangen bijdrage Musica Cordis          € 103,-
Ontvangen via Ad Beaufort van fam.  W-P. € 50,-
Ontvangen tijdens een concert voor koffie en thee € 47,-
Ontvangen t.b.v. verjaardagfonds € 1578,75
Ontvangen via Quinten v/d Linde van fam. J.J.E en M.J.E v/d H. een gift van € 100,-
Hartelijk bedankt voor uw giften

Verjaardagfonds
Totale opbrengst verjaardagfonds 2019.
€2608,45 is er het afgelopen jaar opgehaald.
Allen die zich hebben ingezet om dit mooie bedrag te realiseren wil ik hartelijk bedanken.
Hartelijke groet,
Annelies Almekinders

Kerkbalans
De toezeggingen voor de kerkbalans zijn op dit moment € 67032,50. Dit is t.o.v. 2019 een kleine stijging. Er zijn ongeveer 390 toezeggingen gedaan en ongeveer 500 uitnodigingen bezorgd.
Namens het college van kerkrentmeesters, willen we alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet.

Opbrengst collecten
In de periode van 3 nov t/m 8 december 2019
Rondgang en uitgang € 996,09
In de periode van 15 dec. t/m 19 jan. 2020
Rondgang en uitgang € 1534,68

College van kerkrentmeesters

Dit bericht is geplaatst in Berichten. Bookmark de permalink.