Taizédienst

Belangrijk nieuws i.v.m. coronavirus.

De geplande Taize-viering zondagavond 15 maart gaat niet door. Meer info: Update coronavirus vanuit de classis Delta

In het voorjaar en in het najaar is er in de Geerteskerk een viering in de stijl van Taizé, georganiseerd en begeleid door een groep gemeenteleden. De oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé is al een halve eeuw bekend als belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren en ook volwassenen uit geheel Europa, en jaarlijkse jongerendagen in een van de Europese steden.
De vieringen hebben steeds een bepaald thema, waarop de liederen en teksten zijn afgestemd. Het zijn vieringen met verstilling, meditatieve inkeer en zingend bidden. Vaak is er gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken. Een Taizé-viering schept ruimte voor het eigen hart om zich te openen voor God. Daarom is er ook altijd een meditatieve stilte, die wordt afgesloten met fluitspel.

Kenmerkend voor Taizé vieringen zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte en het aansteken van een kaarsje. Kerk is open vanaf 19 uur. Van harte welkom. De volgende Taizé viering is in oktober 2020 gepland.

 Voel je welkom om deel te nemen aan deze inspirerende momenten van samenzijn.
De kerk is open vanaf 19 uur, na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie of thee,

Voor informatie kunt u bellen naar 0113-215574 of e-mail sturen naar .

Taizé-vieringen
Tijdens de viering zingen wij vooral liederen met korte teksten. Het zijn meditatieve liederen die een keer of acht worden herhaald, tenzij anders aangegeven. De melodie van een lied wordt éénmaal voorgespeeld, vervolgens eenmaal voorgezongen en daarna kan een ieder meezingen. Wanneer de fluit zwijgt en enkel het orgel nog begeleidt, betekent dat de laatste herhaling van het lied.
Het is belangrijk de liederen te zingen met dezelfde eenvoud als in Taizé, zodat men in een kerk of een groep tegelijkertijd het lied kan ontdekken, en ook het gebed dat ermee uitgedrukt wordt.
Het gezongen gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God.
In deze viering is er tijd voor bezinning, tijd om te zingen, tijd om te luisteren naar teksten en tijd om stil te zijn en te mediteren. Er is ook weer gelegenheid om een kaarsje aan te steken, ter bemoediging voor onszelf, of voor een naaste uit onze eigen omgeving.
voelen van harte welkom.
In de vieringen hopen wij met elkaar inspirerende momenten van ontmoeting met de ander en de Ander te beleven.
Voel je welkom om deel te nemen aan deze inspirerende momenten van samenzijn.
Een Taizé-viering is oecumenisch en staat open voor iedereen die wil komen.

Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae.
“Christus, licht van de wereld, wie jou volgt zal het licht van het leven hebben.”

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.