Kerkenraad

Van de Kerkenraad

De stemming zit er goed in!!

Het is inmiddels twaalf weken geleden dat de kerkdeuren van de Geerteskerk werden gesloten. Het werd stil in onze prachtige kerk, waar orgelspel al eeuwenlang de lofzang ondersteunde en waar de stem van Het Woord steeds weer werd gehoord.
Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar alle goede bedoelingen ten spijt, is het niet gelukt om op de zondagen in die twaalf weken, datzelfde gevoel van gemeenschap en van saamhorigheid op te wekken, als we beleefden in de zondagse erediensten van voor de lock down.
Wat zou het goed zijn om de draad weer op te kunnen pakken met nieuw elan en liefst nog met een nieuwgekozen voorganger en herder voor onze gemeente.
En dan komt plotseling dat bevrijdende bericht: ” vanaf 1 juni mogen we weer voorzichtig starten”. Het begin is er. En nog meer dan dat bericht zette het bericht van de beroepingscommissie ons weer in vuur en vlam: ” We willen ons unanieme besluit, een predikant voor te dragen voor beroep, aan jullie voorleggen”.
Wat een feest! En dan is er een ingelaste kerkenraadsvergadering, waarbij ook de kerkenraad de voordracht unaniem overneemt.
En je denkt: “schouders eronder en samen weer bouwen aan de toekomst”.
Maar dan worden we door de regels van meneer Corona weer even teruggebracht in de realiteit.
Aan het beroepen van een predikant gaat een gemeentevergadering vooraf. Het is immers de gemeente die in een schriftelijke stemming het definitieve besluit tot beroep neemt.
En daar zit dan net de kneep. Je mag maar met 30 mensen bijeenkomen. En hoe kom je dan tot een stemming? Even leek het enthousiasme in de kiem gesmoord.
Maar gelukkig hebben we de oplossing gevonden. In een aantal aansluitende bijeenkomsten (met tussentijdse hygiëne momenten) van steeds 30 personen kunnen we toch de vergadering houden en kunnen we stemmen. En dat geeft lucht en licht! We zijn er bijna”…………..

In ons eigen “nieuwe normaal”.

Tot ziens op 16 juni in de Geerteskerk.

Bij ons zit de stemming er goed in!

Jaap Hulstein

 

                                     STEUNPILAREN GEZOCHT!!

 We kunnen u niet missen……..

Het kerkenraadsteam van de Geerteskerk zoekt:

  1. Een diaken met hart voor de ander, ver weg en dichtbij.
  2. Een ouderling/ kerkrentmeester met passie voor de Geerteskerk, als monument en als rustplaats en bruisend centrum van Kloetinge en onderdak voor haar gemeente.

Wat wij bieden:
– een enthousiast en flexibel team
– aandacht voor zingeving
– korte vergaderingen

  1. Een “huismeester” per 1 april voor het door de week ondersteunen van rouw- en trouwdiensten en concerten

Wat wij hierbij bieden:
– U wordt op handen gedragen.

Ik hoop dat het zo een feest blijft om te behoren bij deze gemeente en deze prachtige kerk.

Jaap Hulstein. vrz.
Hartelijke groet,

Jaap Hulstein
jbhulstein@kpnplanet.nl

de Stelle 31
4464 BP Goes
0113-232119
06-29031763

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.