Kerkenraad

Is er nieuws?

Wat de toekomst brengen moge…

We zongen dit lied op zondag 27 december van het vorige jaar, dat inmiddels al weer even achter ons ligt.

We keken vooruit op de toekomst, op hoop en verwachting voor het nieuwe jaar en eigenlijk konden we niet wachten op die nieuwe tijd. Naar het nieuwe normaal?

Of is het meer naar een NIEUW normaal?

Wat zou het mooi zijn als we zouden leren van het verleden en ons gedrag in balans zouden brengen met het goede rentmeesterschap over onze aarde. Een opdracht die we vanaf onze geboorte met ons meedragen.

We lezen het op meerdere plaatsen en we horen ervan. Maar het verleden leert ons helaas ook dat we soms erg ” hard”-leers zijn.

Toch, als ik denk aan de toekomst, ligt er nu een enorme kans. Er is hoop. Laten we dit momentum benutten! Dan is er toekomst.

Ik kan ernaar uitzien, naar een toekomst die vreugde schept, die mensen weer bezielt en op doet staan: samen-leven, delen met de ander, mensgericht, een bloeiende tuin van vrede en recht. Een nieuw normaal!

Wat de toekomst brengen moge..

Op het moment van dit schrijven, sta ik voor een nieuwe tijd en zijn nieuwe chemokuren gestart. Niet gericht op genezing, maar op tijdwinst.

Hierdoor zal mijn gezondheid verslechteren maar is er wel een mogelijkheid de nu weer progressieve ziekte een tijdelijk halt toe te roepen.

Duidelijk is, dat mijn gezondheidstoestand verslechtert en dat ik stap voor stap afstand moet doen van dingen die zo normaal leken.

In overleg met onze predikant en met de waarnemend voorzitter Willem Jan Duininck heb ik besloten, in verband met de gewenste en noodzakelijke continuïteit van het kerkenraadswerk, per heden mijn ambt te moeten teruggeven en daarmee ook de functie van voorzitter van de kerkenraad en de diaconie en het lidmaatschap van werkgroepen, waaronder “Hart en Ziel Kloetinge”.

Ik doe dat met pijn in het hart, maar weet, dat ook zonder mij het werk in goede en vertrouwde handen is en onder Gods zegen door mag gaan.

In die wetenschap kun je loslaten en de toekomst tegemoet treden, wat die ook brengen zal.

Willem Jan Duininck is bereid gevonden om zijn waarnemend voorzitterschap van de kerkenraad om te zetten in een voorzitterschap “Ad interim”, in afwachting van verdere besluitvorming in de kerkenraad.

Op weg naar een nieuw normaal.

Hartelijke groet,
Jaap Hulstein
jbhulstein@kpnplanet.nl

de Stelle 31
4464 BP Goes
0113-232119
06-29031763

 

                                     STEUNPILAREN GEZOCHT!!

 We kunnen u niet missen……..

Het kerkenraadsteam van de Geerteskerk zoekt:

  1. Een diaken met hart voor de ander, ver weg en dichtbij.
  2. Een ouderling/ kerkrentmeester met passie voor de Geerteskerk, als monument en als rustplaats en bruisend centrum van Kloetinge en onderdak voor haar gemeente.

Wat wij bieden:
– een enthousiast en flexibel team
– aandacht voor zingeving
– korte vergaderingen

  1. Een “huismeester” per 1 april voor het door de week ondersteunen van rouw- en trouwdiensten en concerten

Wat wij hierbij bieden:
– U wordt op handen gedragen.

Ik hoop dat het zo een feest blijft om te behoren bij deze gemeente en deze prachtige kerk.

 

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.