Pastoraat

Het pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het leven in een christelijke gemeente en als lid van die kerk hebben allen daarin een belangrijke taak: de taak om naar elkaar te zien. Dat kan bij verdrietige gebeurtenissen zijn als ziekte en overlijden, maar ook bij vreugdevolle als geboorte en huwelijk. Aan het pastoraat als “omzien naar elkaar in de gemeente” wordt inhoud gegeven door de predikant, de ouderenpastor en de ouderlingen, met daaromheen een groep bezoekmedewerkers. Veel omzien naar elkaar gebeurt echter gelukkig gewoon spontaan. Er wordt gewerkt met een taakgroep pastoraat, waaraan ouderlingen, pastoraal medewerkers, ouderenpastor en predikant deelnemen. Het komt er concreet op neer dat gemeenteleden die bezoek wensen over de beschikbare pastorale ouderlingen en pastorale medewerkers worden verdeeld. Als u pastoraal contact wilt kunt u het beste zelf contact opnemen met predikant of ouderenpastor of een van de ouderlingen. Alle pastorale medewerkers hebben net als de ouderlingen, predikant en ouderenpastor een plicht tot geheimhouding. De taakgroep pastoraat vergadert een keer per maand.

Contactpersonen,

Naast de taakgroep pastoraat is er een netwerk van contactpersonen. Hierdoor wordt “pastoraat als opdracht voor de hele gemeente” meer recht gedaan. Deze contactpersonen hebben een klein aantal adressen, waarvoor zij het eerste contact vormen.
Dit kan bv. inhouden:
– bezoek jubilea en verjaardagen;
– rondbrengen kerkblad en andere kerkelijk post;
– eventueel bezoek aan nieuw-ingekomenen.
De contactpersoon kan ook door u worden benaderd om iets door te geven, bv. ziekte, opname ziekenhuis of verpleeghuis, enz.
Wie is voor u de contactpersoon? Dit kunt u opvragen bij predikant en scriba. Email:

Kringen en cursussen.
Elk jaar in september verschijnt er bij het kerkblad een kringwerkboekje met alle leerhuizen, kringen en gespreksavonden van het komende “winterseizoen”. Daarbij staan ook de gegevens over tijd, plaats en wijze van aanmelden vermeld. In samenwerking met Goes, ‘s Heer Hendrikkinderen proberen we elk jaar een divers aanbod te bieden.

 

Dit bericht is geplaatst in Organisatie. Bookmark de permalink.