College van kerkrentmeesters

De opdracht van de kerkrentmeesters (vroegere kerkvoogden) kan als volgt worden omschreven: het zorgdragen voor alle materiële zaken van de gemeente rond de Geerteskerk zodat het door de kerkenraad vastgestelde (pastoraal) beleid kan worden verwezenlijkt.

De taken van de kerkrentmeesters kunnen als volgt worden onderverdeeld:
– geldwerving
– financieel beheer
– beheer van onroerende zaken
– beheer van roerende zaken
– personele zaken
– leden- en financiële administratie

Alle adressen kunt u vinden op onze adressenlijst.

Nog enkele gegevens:

Postadres: College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Kloetinge, Postbus 2066, 4460 MB Goes.

Collectebonnen kunt u bestellen door € 25,00 of een veelvoud daarvan te storten op
IBAN nr.: NL35 RABO 0373 7237 41. t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Kloetinge met vermelding “collectebonnen” of op
IBAN nr.: NL60 RABO 0320 5055 02 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Kloetinge met vermelding “collectebonnen”.
De bonboekjes worden dan na ongeveer 3 weken bij u thuisbezorgd.
Ook giften kunnen op de eerder genoemde bankrekeningnummers worden gestort.

Het algemene rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters:
NL35RABO0373723741

Webshop voor PKN Kloetinge
De basisinrichting van de webshop voor de PKN Kloetinge is klaar. U kunt deze bekijken op, klik hier voor een directe link.

Dit bericht is geplaatst in Organisatie. Bookmark de permalink.